Kovárna

Nyní můžete mít silnější brnění, ostřejší čepele a tak dále. Kovárna vylepšuje různé typy jednotek, což jim zlepší jejich útočnou a obrannou sílu. Každá úroveň kovárny zkrátí čas potřebný pro vylepšení s 1,5%.

Jízda:

Každá další úroveň znamená:

 • Útok proti pěchotě: +10%
 • Útok proti jízdě: +10%
 • Útok proti zdi: +10%
 • Život: +10%

Obléhací stroje:

Každá další úroveň znamená:

 • Útok proti pěchotě: +15%
 • Útok proti jízdě: +15%
 • Útok proti zdi: +15%
 • Život: +5%

Pěchota:

Každá další úroveň znamená:

 • Útok proti pěchotě: +5%
 • Útok proti jízdě: +5%
 • Útok proti zdi: +5%
 • Život: +10%

Poznámka: Vylepšení v kovárně může být provedeno až na úroveň odpovídající úrovni kovárny

Příklad: jestliže máte kovárnu na úrovni 4, můžete vylepšit jednotky na úroveň 4

Maximální úroveň: 20

Požadované budovy:

žádné

Zpět na začátek