Politiky - Přehled

Politiky obecně představují přístup jednoho klanu k druhému. Ve hře Chánové, stejně jako v reálném světě, jsou dvě základní politiky - válka a mír . Dva klany nemohou být zároveň ve Válce a v míru ve stejnou dobu.

Každá politika trvá 1, 2, 4, nebo 8 týdnů v závislosti na nastavení politiky tím, kdo klanovou politiku vyhlašuje. Pokud je nastaven den konce politiky, nemůže být toto nastavení změněno po celou dobu trvání politiky.

Každý klan může zvolit svou politiku vůči jiným klanům.

V sekci Klan ve hře jsou úplné informace o klanových politikách.

Zpět na začátek