Změna zaměření statistik postavy

Tato volba Vám umožňuje přerozdělit body ve statistice Vašeho rytíře. Může přijít čas, kdy se body, které jste na začátku kola přidělili do některé statistiky, stanou zastaralými a tak je lepší je přemístit do jiné. Z toho důvodu si můžete za cenu 10 kreditů smazat bod z jedné statistiky a užít ho v jiné.

Například, pokud máte 6 bodů ve statistice Pohyblivosti, ale už byste je raději využili ve statistice Síly, můžete to udělat za cenu 60 kreditů.

Důležité:

Všimněte si prosím, že při použití této volby budou všechny body z určité statistiky odstraněny. Například, pokud máte 8 bodů na Pohyblivosti a chcete je využít jinde, musíte přerozdělit všech 8 bodů, nemůžete to udělat jen pro část těchto bodů.

Zpět na začátek