Přehled motivace

Motivace je možnost, která ti pomáhá dělat věci rychleji nebo efektivněji. Ve hře chánové můžeš motivovat svoje pochody v Rychlosti, v Šanci zničit budovu obléhacími stroji, v Loajalitě, v Nákladu pochodu, ve Špehování, ve vyklízení a nosnosti tvé armády. Každá z těchto motivačních možností ti dává náskok před tvým nepřítelem a pomáhá ti v některých bitvách.

Důležité:

Vrácení motivačního pochodu ti vrátí 90% mincí utracených za motivaci kromě motivace Vyklízení.

Rychlostní motivace ti vrátí následující množství mincí:

 • jestliže se pochod vrátí v11-20% vzdálenosti pochodu, hráč dostane zpátky 80% mincí
 • jestli se pochod vrátí v21-30% vzdálenosti pochodu, hráč dostane 70% mincí zpátky
 • jestli se pochod vrátí v31-40% vzdálenosti pochodu, hráč dostane zpátky 60% mincí
 • jestli se pochod vrátí v41-50% vzdálenosti pochodu, hráč dostane zpátky 50% mincí
 • jestli se pochod vrátí v51-60% vzdálenosti pochodu, hráč dostane zpátky 40% mincí.
 • jestli se pochod vrátí v61-70% vzdálenosti pochodu, hráč dostane zpátky 30% mincí
 • jestli se pochod vrátí v71-80% vzdálenosti pochodu, hráč dostane zpátky 20% mincí
 • jestli se pochod vrátí v81-90% vzdálenosti pochodu, hráč dostane zpátky 10% mincí.
 • jestliže se pochod vrátí potom, co urazí 90% vzdálenosti, žádné mince hráč zpátky nedostane.

Motivace rychlosti pochodu

Používání této možnosti zvýší rychlost tvé armády a snižuje tak čas, který je potřebný k dosažení cíle. Rychlostní motivace může být použita pro pochody útočné, špehovací, přepravovací, podpůrné a obchodní. Maximum Rychlosti motivace, které můžeš použít na svoji armádu, závisí na vzdálenosti k cíli:

 • jestliže standardní pochod trvá méně než 30 minut, můžeš motivovat svoje oddíly, aby snížily cestovní čas až o 20%
 • jestliže standardní pochod trvá více než 30 minut, můžeš motivovat svoje oddíly, aby snížily čas až o 50%.

Důležité:

Rychlostní motivace neovlivní návrat Více-cílových pochodů (z posledního cíle do domácího hradu nebo od té doby, co hráč vrací manuálně pochod do domácího hradu).

Motivace redukování Loajality

Použitím této možnosti zvyšuješ množství loajality útočníkovy šlechty, kteří se účastní bitvy.

 • 20 mincí: maximální loajalita zredukovaná útokem se navýší z2000 na 2300. Každý šlechtic upravuje loajalitu z300 na 650.

 • 50 mincí: maximální loajalita zredukovaná útokem se navýší ze 2000 na 2600. Každý šlechtic upravuje svoji loajalitu z350 na 700

 • 70 mincí: maximální loajalita zredukovaná útokem se navýší ze 2000 na 3000. Každý šlechtic upraví svoji loajalitu ze 400 na 800.

Pouze když motivuješ svůj pochod možností 70 mincí, tvoje šlechta může každý zredukovat na 450 loajality. To se může stát také v nemotivovaných pochodech. Jediná jistá věc je, že tvoje šlechta nebude redukovat méně než 400 loajality, které je o 100 více než je minimum nemotivovaných útoků.

Zpět na začátek