Hlavní město

Jako hlavní město je vybrán první z vašich hradů. Hlavní město nemůže být od protivníků přebráno. Všimněte si, že je hlavní město označeno na mapě s "korunkou".

Zpět na začátek