Štěstí

Díky rozvoji této dovednosti k Vám bude hra ve většině případů milosrdná. To znamená, že by Vás nepřítel vzápalu boje mohl častěji minout. Když dovednost vyvinete na úroveň Mistr, Váš nepřítel při každém zásahu mine 15% Vašich jednotek.Tato dovednost dává Vašim jednotkám bonus Štěstí v Bitvě.Dovednost štěstí zapříčiní, že určité procento z vašich jednotek bude mít „štěstí“ a vyhne se útokům.

Jak tento bonus vlastně funguje:

Část Vašich jednotek, která je pod útokem, bude mít dost štěstí na to, aby se útokům vyhnula. Procento je zvoleno náhodně. Možný rozsah je mezi dovednostním maximem (v %) a dovednostním maximem -5.

Například:

Pokud jste dovednost vyvinuli na úroveň Pokročilý, bude útokům moci uhnout 5% - 10%. Pokud je dovednost na úrovni Mistr, pak to bude mezi 10% a 15%.Máte-li 100 Kopiníků, na které nepřítel útočí, a jste-li v dovednosti Štěstí Mistrem, pak může útokům uhnout 10% – 15%. Zbylých 85 – 90 Kopiníků bude normálně zasaženo.

  • Učedník: 5%
  • Pokročilý: 10%
  • Mistr: 15%

Zpět na začátek