Byzantinci – Mnich

Informace

Každý Mnich přidává 0,1% k dovednosti Studium. Bonus se připočítá vždy na konci bitvy podle toho, kolik Mnichů přežilo.

Příklad:

Pokud Vám na konci bitvy přežilo 20 Mnichů, přidají Vám k dovednosti Studium 20 x 0,1% = 2%.

Navíc také Mniši zvyšují maximální bonus, který lze získat (nad limit, který dovolují dovednosti).

Limit se zvýší na 30% (35%) a lze ho dosáhnout buď kombinací bonusu z dovednosti a jednotky nebo pouze prostřednictvím jednotky.Příklad:Pokud máte dovednost Studium na úrovni Pokročilý, přidá se Vám ke studiu 10%. Máte-li zároveň alespoň 200 živých Mnichů, dají Vám dalších 20%. Dosáhnete tak maximálního bonusu 30%.

Nechcete-li utrácet dovedností body na dovednost Studium, pak je tu další možnost. Maximálního bonusu můžete dosáhnout pouze prostřednictvím jednotek. K dosažení 26% potřebujete alespoň 260 živých Mnichů (300 x 0,1% = 30%).

Při vylepšení jednotky na 3. úroveň se limit dovednosti Studium zvýší na 30%.

Této úspěšnosti lze dosáhnout podle příkladů, které jsou výše uvedeny.Mějte prosím na paměti, že bez ohledu na to, kolik Mnichů přežilo bitvu, nelze překročit maximální hranici 26% (při 3. úrovni Mnicha 30%);Příklad:Pokud máte na konci bitvy 1000 žijících Mnichů, nebude se tento bonus vypočítávat jako 1000 x 0,1% = 100%. Bonus se bude rovnat maximální hranici 26% (při 3. úrovni Mnicha 30%).

Typ jednotky: Speciální jednotka

Potřebné budovy

Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné pouze Byzantincům.

Pro jednotku platí bonusy Obránce a Lučištník.

Resources

Gold: 100

Population: 2

Iron: 250

Time: 00:45:00

Lumber: 300

Speed: 15

Food: 150

Carry weight: 25

Power and health

Power against infantry: 200

Power against cavalry: 30

Power against archers: 60

Power against buildings: 10

Power against siege artillery: 60

Health: 80

Range: 4

Zpět na začátek