Tábor

Tábor je dočasným domovem tvé armády. Tábor může být zřízen na každém místě na mapě, kde není hrad nebo jiná překážka.

V táboře nemůžeš postavit budovy. Tábor je vytvořen posláním táborového pochodu. Každý táborový pochod potřebuje minimálně 100 Mečířů a 50 kopáčů, kteří nastaví a pracují v táboře. Tato armáda se stane neviditelnou pro hráče, když je tábor postaven a znovu se objeví, když je tábor odvolán. A to je ten důvod, proč armáda nemůže být poslána na pochody z tábora a proto nemůže být zlikvidována.

Jakmile jednou byl tábor postaven, můžeš tam posílat svoji armádu pomocí zasílacích pochodů. Můžeš začínat pochody z tábora a tvůj nepřítel může poslat pochody do tvého tábora.

Pochody začínající z tábora jsou:

 • útočné,
 • špionské,
 • více cílové.

Když pochod začal ztábora, může cestovat 5 hodin jedním směrem. Tvůj tábor může být napaden jinými hráči, ale nemůžeš vydat útok šlechty na aktivní hrady hráčů z tvého tábora.

Jídelní požadavky:

Tábor potřebuje 1 potravinu pro každé osídlení za hodinu (surovina musí být v táboře). Jídlo je bráno každých deset minut na osmé, osmnácté, dvacáté osmé, třicáté osmé, čtyřicáté osmé a padesáté osmé minutě každé hodiny. Jestli nemáš dost jídla, vojáci začnou náhodně umírat každých deset minut 20% za hodinu. Jídlo může být posláno do táborů s nastavením tábora. To znamená, že hráč nemůže poslat přímý pochod s přidaným jídlem do táborů. Zaznamenej: V některých světech tábor spotřebuje jídlo, zatímco hráč má zákaz. V automatické dovolené, která následuje zákaz, tábory vyžadují jídlo.

Trvání, návrat a přelidnění.

Zatímco tábor se může vrátit do hlavního hradu v nějakém čase, jestliže je pod útokem, má maximální trvání 120 hodin. Po 120 hodinách se armáda automaticky vrací do domovského hradu. Když jsou tam jednotky z odlišných hradů a tábor je nevymezený, chybějící suroviny jsou náhodně rozdělovány mezi jednotkami. Jestliže je rozděleno více surovin v táboře, které jednotky neunesou, jsou ztraceny na mapě. Táborové osídlení je počítáno jako pracující populace v domovním hradě. Jestliže je přelidnění v hradě, armáda začne umírat. 5% osídlení umře náhodně, dokud se populace nevrátí zpátky na normální úroveň.

Limitace:

 • pochod může cestovat více až pět hodin pryč z tábora
 • každý hráč může ustanovit dva tábory (více než osm, když má schopnost tábořit)
 • přídatné jídlo nemůže být posláno do tábora přímým pochodem (všechno jídlo je do kampu posláno na začátku)
 • táborové pochody nemůžou být poslány z hradů, které mají méně než 3001 loajality.
 • jestliže domovní hradní loajalita klesne pod 3001, zatímco je nějaký existující tábor aktivní (poslaný z přídavných hradů), je automaticky smazán.
 • osídlení tábora se počítá jako osídlení armády v domovním hradu
 • jestliže jsi přelidnění v kampu a také v hradu, ze kterého byly jednotky poslány, spraví tě o tom kamp sám.
 • hráč nemůže jít na dovolenou, jestliže má tábor nebo podporující pochod.
 • z tábora můžou být útoky šlechty vedeny jen neaktivními hráčskými hrady.

Zpět na začátek