Frankové – Bojovník se sekerou

Informace

Každý Sekerník přidává 1% k dovednosti Bojovník. Bonus se připočítá vždy na začátku kola podle toho, kolik Sekerníků přežilo kolo předchozí.

Příklad:

Pokud máte na začátku 1. kola 10 žijících Sekerníků přidají Vám k dovednosti Bojovník bonus 10 x 1% = 10%.

Pokud 4 z nich v tomto kole zahynou, v dalším kole Vám přidají bonus jen 6%, protože 6 x 1% = 6%. Navíc také Sekerníci zvyšují maximální bonus, který lze získat (nad limit, který dovolují dovednosti).

Limit se zvýší na 50% a lze ho dosáhnout buď kombinací bonusu z dovednosti a jednotky nebo pouze prostřednictvím jednotky.

Příklad:

Pokud máte dovednost Válečník na úrovni Pokročilý, přidá se Vám k válečníkovi 15%. Máte-li zároveň alespoň 35 živých Sekerníků, dají Vám dalších 35%. Dosáhnete tak maximálního bonusu 50%.

Nechcete-li utrácet dovedností body na dovednost Válečník, pak je tu další možnost. Maximálního bonusu můžete dosáhnout pouze prostřednictvím jednotek. K dosažení 50% potřebujete alespoň 50 živých Sekerníků (50 x 1% = 50%).Při vylepšení jednotky na 3. úroveň se limit dovednosti Válečník zvýší na 60%.

Této úspěšnosti lze dosáhnout podle příkladů, které jsou výše uvedeny.Mějte prosím na paměti, že bez ohledu na to, kolik Sekerníků přežilo předchozí kolo boje, nelze překročit maximální hranici 50% (při 3. úrovni Sekerníka 60%);

Příklad:

Pokud máte na začátku kola 100 žijících Sekerníků, nebude se tento bonus vypočítávat jako 100 x 1% = 100%. Bonus se bude rovnat maximální hranici 50% (při 3. úrovni Sekerníka 60%).

Typ jednotky: Speciální jednotka

Potřebné budovy

Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné pouze Frankům.

Pro jednotku platí bonusy Obránce a Válečníka.

Resources

Gold: 150

Population: 3

Iron: 300

Time: 00:45:00

Lumber: 300

Speed: 15

Food: 150

Carry weight: 25

Power and health

Power against infantry: 160

Power against cavalry: 260

Power against archers: 160

Power against buildings: 10

Power against siege artillery: 160

Health: 260

Range: 1

Národní jednotky mají 3 úrovně vylepšení, první vútoku, druhou vobraně a třetí ve speciální schopnosti. Tabulka ukazuje, kolik která úroveň stojí a jaký přidává bonus.

Level

Gold

Iron

Wood

Food

Time

Bonus

1

15000

25000

25000

15000

10:00:00

50% to attack

2

18750

31250

31250

18750

15:00:00

50% to life

3

22500

37500

37500

22500

20:00:00

Warrior max to 60%

Zpět na začátek