Doly na mapách

Doly na mapách jsou místa, kde jsou nahromaděné zdroje nebo Kredity. Zjeví se na mapě a zmizí, když se vyprázdní. Když se objeví, nejsou doly vlastnictvím nikoho. Stanou se vlastnictvím kteréhokoli hráče, který na ně úspěšně zaútočí. Jakmile hráč vlastní důl na mapě, produkují se pro něj suroviny nebo Kredity. Když jsou zdroje či Kredity z dolu spotřebovány, důl zmizí z mapy. Doly na mapě se objeví pár dní po začátku kola. Když se tomu tak stane, nikdo je nevlastní, musí na ně hráč úspěšně zaútočit, aby suroviny získal.

Ve chvíli, kdy získáš důl na mapě, můžeš jej ochránit zasláním buď armády, nebo podporujícího pochodu. Nezapomeň, že můžeš ochránit pouze své vlastní doly. Jestliže nepřítel zničí tvou obranu a/nebo podporu, stane se vlastníkem dolu.

Každý důl má určité množství zdrojů nebo Kreditů. Kdykoli, když hráč vlastní důl, ten produkuje zdroje nebo Kredity podle určité hodinové sazby. Produkce každé jednotky zdrojů či kreditů je odečtena od celkového množství zdrojů nebo Kreditů, které v dole jsou. Jakmile jsou všechny zdroje či Kredity vypotřebovány, důl zmizí a veškeré armády v něm, nebo na cestě do dolu, se vrátí do svého Hradu.

Vyprodukované zdroje či kredity v dole se objeví jednou za půl hodiny. Kdykoli tam jsou nějaké zdroje či Kredity, hráč je může kdykoli sebrat do kteréhokoli Hradu. Pamatuj, že důl má skladovací kapacitu, a to v množství tříhodinové produkce. To znamená, že jestliže nesebereš nashromážděné zdroje nebo kredity za 3 hodiny, sůl pozastaví výrobu až do té doby, kdy vyprodukované zdroje či Kredity posbíráš.

Pamatuj, že když důl změní svého vlastníka, veškeré zdroje nebo Kredity, na shromážděné a čekající na přebrání, jsou ztraceny.

Je zde omezení v počtu dolů na mapě, které může hráč ovládnout ve stejnou dobu. Toto omezení závisí na úrovni Hradní budovy ve všech hradech hráče. Zde je tabulka ukazující, kolik dolů každá Hradní budova dovoluje, v závislosti na úrovni:

  • Hrad úroveň 1-2: možný 1 důl na mapě
  • Hrad úroveň 3-4: možné 2 doly na mapě
  • Hrad úroveň 5-6: možné 3 doly na mapě
  • Hrad úroveň 7-8: možné 4 doly na mapě
  • Hrad úroveň 9-10: možných 5 dolů na mapě

Pamatuj, že jestliže máš více než jeden Hrad, množství dolů, které každý z nich umožňuje vlastnit, se kombinuje a tvoří celkové maximum.

Například: Vlastníš 3 Hrady, jeden na úrovni 2, jeden na úrovni 5 a poslední na úrovni 10. To znamená, že v souladu s tabulkou uvedenou výše, jsi schopen vlastnit celkem 1 + 3 + 5 = 9 dolů na mapě.

Můžeš poslat na doly útoky, aby sis je podrobil.

Můžeš také poslat podporující pochody na jejich ochranu.

Doly na mapě mohou být vyšpehovány.

Zpět na začátek