Frankové

Dřevo je cenný zdroj, zejména včasném rozvoji království. V pozdějším stádiu hry je tento zdroj nejčastěji využíván k výcviku lučištníků a obléhacích strojů. Frankové s tím nemají problémy, jelikož mají o 10% větší produkci dřeva.Každá armáda potřebuje jízdu, která je její neoddělitelnou částí. Frankové s tímto opět nemají problém, protože vytrénují všechny jednotky jízdy o 10% levněji, což jim dává velkou výhodu, pokud jde o zdroje.V pozdější fázi hry je velice důležitý transport zdrojů mezi hrady a musí být proveden co nejrychleji, jak jen to bude možné. Tento národ má obchodníky, kteří jsou o 20% rychlejší. Vylepšování jednotek je nesmírně důležité pro každého vládce. Každý vládce investuje obrovské množství zdrojů na vylepšování, ale tato rasa platí o 10% méně než ostatní národy (nelze aplikovat na vylepšení Veterán). Jejich mazanost zajišťuje, že když zaútočí, mohou ukrást o 25% více zdrojů ukrytých ve skrýších.

Národ má následující bonusy:

  • o 10% zvýšenou produkci dřeva;
  • o 10% levnější výcvik jízdy (včetně lučištníků na koni);
  • o 20% rychlejší obchodníci;
  • o 25% rychlejší výcvik speciálních jednotek;
  • o 10% levnější vylepšení všech jednotek (včetně vylepšení Veterán, jestliže je placeno ve zdrojích)

Speciální jednotka: bojový Sekerník

Speciální jednotka Franků – Sekerník – dává bonus k dovednosti Válečník. Kromě toho je Sekerník skvělou bitevní jednotkou s velice dobrými útočnými i obrannými statistikami. Frankové jsou výbornou volbou národa, mohou přinést množství zábavných momentů na bitevním poli, zatímco rozvíjejí vaše hrady.

Zpět na začátek