Němci – Teutonský rytíř

Informace

Každý Teutonský rytíř přidává 1% k dovednosti Bojovník. Bonus se připočítá vždy na začátku kola podle toho, kolik Teutonských rytířů přežilo kolo předchozí.

Příklad:

Pokud máte na začátku 1. kola 10 žijících Teutonských rytířů přidají Vám k dovednosti Bojovník bonus 10 x 1% = 10%.

Pokud 4 znich v tomto kole zahynou, v dalším kole Vám přidají bonus jen 6%, protože 6 x 1% = 6%. Navíc také Teutonští rytíři zvyšují maximální bonus, který lze získat (nad limit, který dovolují dovednosti).

Příklad:

Pokud máte dovednost Válečník na úrovni Pokročilý, přidá se Vám k válečníkovi 15%. Máte-li zároveň alespoň 35 živých Teutonských rytířů, dají Vám dalších 35%. Dosáhnete tak maximálního bonusu 50%.

Nechcete-li utrácet dovedností body na dovednost Válečník, pak je tu další možnost. Maximálního bonusu můžete dosáhnout pouze prostřednictvím jednotek. Kdosažení 50% potřebujete alespoň 50 živých Teutonských rytířů (50 x 1% = 50%).

Při vylepšení jednotky na 3. úroveň se limit dovednosti Válečník zvýší na 60%.

Této úspěšnosti lze dosáhnout podle příkladů, které jsou výše uvedeny.

Mějte prosím na paměti, že bez ohledu na to, kolik Teutonských rytířů přežilo předchozí kolo boje, nelze překročit maximální hranici 50% (při 3. úrovni Teutonského rytíře 60%);Příklad:Pokud máte na začátku kola 100 žijících Teutonských rytířů, nebude se tento bonus vypočítávat jako 100 x 1% = 100%. Bonus se bude rovnat maximální hranici 50% (při 3. úrovni Teutonského rytíře 60%).

Typ jednotky: Speciální jednotka

Potřebné budovy

Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné pouze Němcům.

Pro jednotku platí bonusy Obránce a Válečníka.

Resources

Gold: 150

Population: 3

Iron: 300

Time: 00:45:00

Lumber: 100

Speed: 15

Food: 200

Carry weight: 25

Power and health

Power against infantry: 300

Power against cavalry: 140

Power against archers: 140

Power against buildings: 10

Power against siege artillery: 160

Health: 220

Range: 2

Národní jednotky mají 3 úrovně vylepšení, první vútoku, druhou vobraně a třetí ve speciální schopnosti. Tabulka ukazuje, kolik která úroveň stojí a jaký přidává bonus.

Level

Gold

Iron

Wood

Food

Time

Bonus

1

15000

25000

25000

15000

10:00:00

50% to attack

2

18750

31250

31250

18750

15:00:00

50% to life

3

22500

37500

37500

22500

20:00:00

Warrior max to 60%

Zpět na začátek