Řád

Každý národ má vlastní kulturu a tradice, které jsou jedinečné a odlišné pro každý z nich. Sídlo řádu může tyto kultury a tradice představovat ostatním.

Stavba je jiná pro každý národ. Je tu trénována šlechta – jestliže je úspěšný útok, můžou vyhrát Loajalitu některých předmětů poraženého hráče. Jestliže sníží loajalitu na nulu, hrad se stane tvým majetkem.

Sídlo řádu nevychovává jen šlechtu, ale také speciální jednotky pro každý národ, které můžou být při správném použití velmi nápomocné. To dělá ze sídla řádu důležitou budovu.

Šlechtic lze vylepšit na úroveň 10 a to jak v obraně tak v útoku. Každý obranný level dává desetiprocentní bonus ke zdraví jednotky. Každý útočný level dává desetiprocentní bonus k útoku jednotky. Jakmile je dosaženo úrovně 10 pro obranu i útok zároveň, může být vyvynuto vylepšení Veterán. Hráč si pak zvolí, jestli vylepšení Veterán ovlivní obranu či útok jednotky. Tato vylepšení mohou být vyvinuta jakmile je postaven Řád.

Jestliže dosáhneš maxima úrovně sídla řádu, budeš moct vylepšit své národně-specifické jednotky podle následujících informací:

Šlechtic lze vylepšit na úroveň 10 a to jak v obraně tak v útoku. Vylepšení dává 5% bonus ke zdraví jednotky

Speciální vylepšení: je posledním vylepšením úrovně 4 Sídla řádu. Zvyšuje bonus národně-specifických jednotek jinak pro každý národ. Vylepšení trvá 20 hodin při normální rychlosti světa

Tabulka níže ukazuje bonus zvylepšení pro každou národně-specifickou jednotku:

Speciální jednotky

Bonus Vylepšení

Samuraj

Zvýší počet obyvatel, které lze naverbovat, na 800

Mudžahedín

Zvýší dovednosti Štěstí na 22%

Bubeník

Zvýší dovednosti Vedení na 45%

Bojovník se sekerou

Zvýší dovednosti Vedení na 60%

Teutonský rytíř

Zvýší dovednosti Vedení na 60%

Huskarl

Zvýší dovednosti Obránce na 45%

Chengiz chán

Zvýší dovednosti Tabornictví na 190%

Obléhací věž

Zvýší dovednosti Obležení na 45%

Pán Války

výší dovednosti Kavalerista na 60%

Mnich

Zvýší dovednosti Studium na 35%

Kněz Tangra

Zvýší dovednosti Lečení na 22%

Kamangir

Zvýší dovednosti Lučištník na 80%

Úroveň Řádu ovlivňuje množství hradů, které hráč může vlastnit, podle následující tabulky:

Úroveň ŘáduMaximální počet hradů
0 1
1 2
2 4
3 8
4 11

Úroveň Řádu, kolik je Loajalita obnovena každou hodinu:

Úroveň Řádu Loyalty restored
0 125
1 250
2 375
3 500
4 625

Úroveň řádu ovlivňuje účinnost páni snížení množství loajality, které by se snížila, podle níže uvedené tabulky.

Úroveň řádu ÚčinnostSnížená loajalita/Šlechtíc
0 100% 300 - 600
1 80% 240 - 480
2 60% 180 - 360
3 40% 120 - 320
4 20% 60 - 120

Maximální úroveň: 4

Potřebné budovy:

  • Kasárna (20. úroveň)
  • Kovárna (17. úroveň)
  • Stáje (15. úroveň)
  • Obydlí (25. úroveň)

Bulhaři

Byzanci

Frankové

Germans

Gotové

Litevci

Arabové

Britové

Japonci

Mongolové

Rusové

Peršané

Zpět na začátek