Farmy

Jídlo je velice důležitým zdrojem. Nikdo nemůže dělat své povinnosti pořádně, jestliže je hladový jako vlk a jediné, nač myslí, je jídlo. To je důvod, proč se musíte dobře starat o své poddané a poskytnout jim dostatek jídla. Proto musíte mít bez výjimky ve svém hradě farmu.

Není to oddělená budova, ale celý komplex. Protože potřebujete hodně budov ke skladování, zpracovávání, pečení apod. Zpočátku farma produkuje pouze chleba, brzy však spousta obyvatel onemocní z jedení stále stejných věcí každý den. Z tohoto důvodu musíte vybudovat další úroveň farmy – pak se můžete poohlédnout po dobytku a dalších zvířatech, kteří poskytují maso, mléko, vajíčka a tak dále. To znamená další budovy pro nové produkce. Vylepšení farmy není v žádném případě levná věc, to se vás však netýká. Zajímá vás pouze, co je tam vyráběno, jelikož jste vládce, nikoli manažer farmy. Vy prostě poskytujte zdroje a ujistěte se, že všechno jde tak jak má.

Můžete zvýšit produktivitu farmy přidáním volného obyvatelstva. Dělá se to tak, že otevřete informace o budovách a použijete posuvník (k aplikaci musíte kliknout na „uložit změny“). Farmy produkují maximum jídla s maximálním počtem pracovníků. Jestliže máte volné obyvatelstvo, ale nejste schopni zvýšit počet pracovníků, znamená to, že musíte zvýšit úroveň farmy.

Maximální level: 30

Požadované budovy: žádné

Požadované zdroje/ čas:

úroveň

zlato

železo

dřevo

jídlo

přříjem

čas

1

55

50

35

70

55

00:02:33

2

87

79

55

111

60

00:04:02

3

110

100

70

140

67

00:05:06

4

138

126

88

176

72

00:06:25

5

174

158

111

222

79

00:08:05

6

220

200

140

280

87

00:10:12

7

277

252

176

352

96

00:12:51

8

349

317

222

444

106

00:16:11

9

440

400

280

560

117

00:20:24

10

554

504

352

705

131

00:25:43

11

698

635

444

889

146

00:32:24

12

880

800

560

1120

167

00:40:49

13

1109

1008

706

1412

186

00:51:26

14

1398

1271

889

1779

212

01:04:49

15

1761

1601

1121

2242

236

01:21:40

16

2219

2017

1412

2825

268

01:42:54

17

2796

2542

1779

3559

310

02:09:40

18

3523

3203

2242

4485

349

02:43:23

19

4440

4036

2825

5651

397

03:25:51

20

5594

5086

3560

7120

453

04:19:23

21

7049

6408

4485

8971

515

05:26:49

22

8882

8074

5652

11304

590

06:51:48

23

11191

10174

7121

14243

675

08:38:52

24

14101

12819

8973

17946

775

10:53:46

25

17767

16152

11306

22613

885

13:43:45

26

22387

20351

14246

28492

1012

17:17:56

27

28207

25643

17950

35900

1162

21:47:48

28

35541

32310

22617

45234

1333

27:27:50

29

44782

40711

28497

56995

1525

34:36:16

30

56425

51296

35907

71814

1725

43:36:06

Poznámka: Zmíněné informace se týkají světa snormální rychlostí (x1). Ve světě svyšší rychlostí se nemění množství zdrojů na každou úroveň, mění se však čas potřebný kvybudování další úrovně.

Příklad: Jestliže hrajete na světě srychlostí x10, znamená to, že čas, který potřebujete kukončení budovy, bude 10 krát menší, než čas zmíněný vtabulce. Zdroje budou stejné, ale příjem bude 10 krát vyšší než je zde ukázáno.

Zpět na začátek