Dřevorubec

Dřevo je opravdu důležitá surovina ve hře, protože se z něj vyrábějí zbraně a budovy. K získání dřeva potřebuješ dřevěné doly.

V budově dřevěného dolu, dřevo, které získáš, je shromažďováno a zpracováváno podle potřeb tvé ekonomiky. Zlepšováním dřevěných dolů zvyšuješ jejich číslo a rozsah získávání tvých surovin.

Maximální úroveň: 30

Požadované budovy: žádné

Zpět na začátek