Kasárna

Majetek je úžasná věc, ale kdo si může být jistý, že někdo z jeho sousedů nezatouží po jeho pokladech? Proto potřebuješ své bohatství a majetek chránit, jak jinak než pomocí armády. Tvoji vojáci v lesklých zbrojích a s jejich meči jsou výborným varováním pro všechny, kteří si myslí, že jednoduše přijdou a uloupí ti suroviny. Každý voják však potřebuje výcvik, ten mu je poskytován v kasárnách.

Tak, teď jsou tvoji rolníci vycvičeni k používání zbraní a stali se z nich řádní vojáci. V kasárnách jsou však cvičeni pouze základní vojáci, přeci nepředpokládáš, že by se v kasárnách, mezi podřadnou vojenskou chátrou, dali vycvičit šlechtici. Bez vojska nemáš šanci dlouho vydržet bez úhony, je jen otázkou času, kdy někdo přijde a tvůj hrad si převezme. Toto dělá kasárna jednou z nejdůležitějších budov ve tvém hradu.

Vylepšování této budovy zlepší podmínky výcviku pro tvé budoucí vojáky a je velice důležité. Dobrý panovník toto bere na vědomí. Špatný panovník tomu nevěnuje požadovanou pozornost a pak je příliš pozdě na to, aby zachránil svoje království.

Tím že budovu vylepšíš, můžeš snížit čas potřebný k výcviku jednotek.

Snížení času potřebného k výcviku používá následující vzorec:

  • TT = (10*BT)/(L+10)

Vysvětlení:

  • TT - čas potřebný k výcviku
  • BT - základní čas
  • L - úroveň

S vyšší úrovní kasáren budeš moci vybrat možnost rychlejšího výcviku jednotek. Před započetím výcviku můžeš vybrat jednu z následujících možností:

  • х1 tvé jednotky budou vycvičeny rychlostí dle úrovně kasáren.
  • х2 tvé jednotky budou vycvičeny dvakrát tak rychleji a cena jejich výcviku se zdvojnásobí.
  • х3 tvé jednotky budou vycvičeny třikrát tak rychleji a cena jejich výcviku stoupne na 400% nákladů na výcvik jednoho vojáka

Maximální úroveň: 25

Požadované budovy

  • Kovárna (1. úroveň)
  • Tržiště (2. úroveň)Požadované zdroje / čas

ÚROVEŇ

ZLATO

ŽELEZO

DŘEVO

POTRAVINY

ČAS
1

170

90

200

100

00:05:00

2

269

142

317

158

00:07:56

3

340

180

400

200

00:10:00

4

428

226

504

252

00:12:36

5

539

285

635

317

00:15:52

6

680

360

800

400

00:20:00

7

857

453

1008

504

00:25:12

8

1079

571

1270

635

00:31:45

9

1360

720

1600

800

00:40:01

10

1714

907

2017

1008

00:50:25

11

2160

1143

2541

1270

01:03:32

12

2722

1441

3202

1601

01:20:03

13

3429

1815

4035

2017

01:40:52

14

4321

2287

5084

2542

02:07:06

15

5445

2882

6406

3203

02:40:09

16

6860

3632

8071

4035

03:21:47

17

8644

4576

10170

5085

04:14:15

18

10892

5766

12814

6407

05:20:21

19

13724

7265

16146

8073

06:43:39

20

17292

9154

20344

10172

08:28:36

21

21788

11535

25633

12816

10:40:50

22

27453

14534

32298

16149

13:27:27

23

34591

18313

40696

20348

16:57:24

24

43585

23074

51277

25638

21:21:55

25

54917

29074

64609

32304

26:55:13

Zpět na začátek