Rytierske misie

Rytieri môžu dosiahnúť najviac úroveň 50 získavaním prestíže. Misie sú hlavným zdrojom prestíže a vecí pre rytierov.

Misie sú prístupné cezmenu Prehľad Provincie.


Aby bolo možné poslať rytiera na misiu, budete potrebovať výdrž.Každá misia požaduje 30 bodov výdrže.Každá misia trvá od 30 do 90 minút.

Možné odmeny z misií okrem prestíže sú:

  • Zdroje
  • Kredity
  • Armáda
  • Položky
  • Body
  • Nič

Späť na vrchol