Glavni grad

Vaš prvi dvorac je vaš glavni grad. Glavni grad se ne može preuzeti od ostalih igrača osim ako postane ne aktivan. Imajte u vidu da glavni grad možete prepoznati po kruni.

Vrati se na vrhu