Nemci: Germánsky rytier

Informácia

Každý Germánsky rytier pridáva 1% k schopnosti Bojovník. Bonus sa pripočíta vždy na začiatku kola podľa toho, koľko Germánskych rytierov prežilo predchádzajúce kolo.

Príklad:

Ak máte na začiatku 1. kola 10 živých Germánskych rytierov pridajú Vám k schopnosti Bojovník bonus 10 x 1% = 10%.

Ak 4 z nich v tomto kole zomria, v ďalšom kole Vám pridajú bonus len 6%, pretože 6 x 1% = 6%.

Germánski rytieri zvyšujú maximálny bonus, ktorý je možné získať (nad limit, ktorý dovoľuje schopnosť).

Príklad:

Ak máte schopnosť Bojovník na úrovni Pokročilý, pridá sa Vám k bojovníkovi 15%. Ak máte zároveň aspoň 35 živých Germánskych rytierov, dajú Vám ďalších 35%. Dosiahnete tak maximálneho bonusu 50%.

Ak nechcete míňať body schopnosti na schopnosť Bojovník, potom je tu ďalšia možnosť. Maximálny bonus môžete dosiahnuť iba prostredníctvom jednotiek. Na dosiahnutie 50% potrebujete aspoň 50 živých Germánskych rytierov (50 x 1% = 50%).

Pri vylepšenii jednotky na 3. úrovni sa limit schopnosti Bojovník zvýši na 60%.

Majte prosím na pamäti, že bez ohľadu na to, koľko Germánskych rytierov prežilo predchádzajúce kolo boja, nemožno prekročiť maximálnu hranicu 50% (pri 3. úrovni Germánskeho rytiera 60%);

Príklad:

Ak máte na začiatku kola 100 živých Germánskych rytierov, nebude sa tento bonus vypočítavať ako 100 x 1% = 100%. Bonus sa bude rovnať maximálnej hranici 50% (pri 3. úrovni Germánskeho rytiera 60%).

Typ jednotky

Unikátna jednotka

Požadované budovy

Cirkev (1 úroveň)

Characteristiky

Dostupná pre Nemcov.

Táto jednotka dostáva bonus zo schopností Vojak a Obranca.

Zdroje
Zlato:150 Populácia:3
Železo:300 Čas:00:45:00
Stavebné drevo:100 Rýchlosť:15
Jedlo:200 Náklad:25
Sila a život
Sila proti pechote:300
Sila proti jazdectvu:140
Sila proti strelcom:140
Sila proti budovám:10
Sila proti obliehacím strojom:160
Život:220
Rozsah:2

Špeciálne jednotky majú 3 úrovne zlepšenia: obrana,útok a posledné ovplyvňuje špeciálnej schopnosti tejto jednotky.

Cena a bonus:

Úroveň Zlato Železo Drevo Jedlo Čas Bonus
1 15000 25000 15000 20000 10:00:00 50% k útoku
2 18750 31250 18750 18750 15:00:00 50% k životu
3 22500 37500 22500 22500 20:00:00 Vojak max do 60%

Späť na vrchol