Frankovia: Bojovník so sekerou

Informácie

Je to vybraný bojovník s dlhou sekerou, ktorý dokáže jedným švihom poraziť koňa. Každý Bojovník so sekerou pridáva 1% k schopnosti Vojak. Bonus je získaný na začiatku každého kola, v závislostí od počtu Bojovníkov so sekerou.

Príklad:

Ak na začiatku prvého kola máte 10 živých Bojovníkov so sekerov dostanete bonus 10 * 1 = 10% schopnosti Vojak.

Ak v tomto kole 4 z nich zomria, v ďalšom dostanete iba 6% bonus, pretože 6 * 1 = 6% .

Na rozdiel od tohto bonusu, Bojovník so sekerou tiež zvýšuje maximálny bonys, ktorý môže bude získaný zo schopností.

Obmedzenie je 50% a môže byť dosiahnuté prostredníctvom zlúčenia bonusov schopností a jednotiek,alebo iba bonusov jednotiek.

Príklad:

Ak máte schopnosť Vojak na úrovni Pokročilý, dostávate 15%. V prípade, že máte aspoň 35 živých Bojovníkov so sekerou, získate ešte 35%. Týmto spôsobom bonus schopnosti dosiahne max. 50%.

Existuje aj iná možnosť, ak chcete zachovať svoje body schopnosti. V tomto prípade môžete dostať maximum iba z jednotiek, ale potrebujete aspoň 50 živých Bojovníkov so sekerou na dosiahnutie limitu z 50% (50 * 1 = 50%).

Po tretom zlepšení tejto jednotky, limit schopnosti Vojak je zvýšený do 60%.

Pozor: Bez ohľadu na počet živých Bojovníkov so sekerou na začiatku každého kola bonus nemôže prevýšiť 50%(60% ak je 3 zlepšenie dokončené).

Typ jednotky

Špeciálna jednotka

Požadované budovy

Cirkev ( úroveň 1)

Charakteristiky

Dostupná len pre Frankovia

Jednotka dostáva bonusy z schopností Obranca a Vojak

Zdroje
Zlato:150Obyvateľstvo:3
Železo:300Čas:01:00:00
Stavebné drevo:300Rýchlosť: 15
Potraviny:150Náklad:25

Sila a zdravie
Sila proti pechote:160
Sila proti jazdectvu:260
Sila proti strelcom:160
Sila proti budovám:10
Sila proti delostrelectvu obliehania:160
Zdravie:260
Rozsah:1

Špeciálne jednotky majú 3 úrovne zlepšenia: obrana,útok a posledn ovplyvňuje špeciálnej schopnosti tejto jednotky.

Cena a bonus:

ÚroveňZlato

Železo

Drevo

Jedlo

Čas

Bonus

1

15000

25000

25000

15000

10:00:00

50% k útoku

2

18750

31250

31250

18750

15:00:00

50% k životu

3

22500

37500

37500

22500

20:00:00

Vojak max. do 60%

Späť na vrchol