خاندان سلطنتی

خاندان نشانه اصالت یک امپراطوریست-نشانه این است که از کجا آمده اند و چه اصل و نسب شکوهمندی دارند . شما تنها دو راه برای ایجاد یک شوالیه وجود دارید - یکی از اعضای خاندان خود را به این درجه ارتقا دهید و یا ان ها را از کاروانسرا به خدمت بگیرید. در جنگ خانها هر بازیکن 1 پسر و 1 دختر دارد. زمانیکه این قرزندان شوالیه شوند شما می توانید دوباره تقاضای فزرند کنید. زمانیکه یک قزند به دنیا می اید ،این فرزند باید چند روز صبر کند تا به سن مناسب برای آموزش شوالیه شدن برسد.

اطلاعات ازدواج بین خاندان دو بازیکن در اطلاعات آنها نمایش داده خواهد شد, اما مهمتر از آن 15% کم کردن سرعت مارش بین آن دوست , چون مالیات جاده ای برای این دو بازیکن فامیل اعمال نمی شود.

اگر بین دو بازیکن بیش از 1 ازدواج اتفاق افتاده باشد تاثیری در سرعت مارش ها نخواهد داشت و همان 15% باقی خواهد ماند، بدون در نظر گرفتن اینکه چند ازدواج بین دو بازیکن صورت گرفته است. با لغو پیوند ، مارش ها به حالت قبل از ازدواج بازخواهند گشت.

اگر یکی از خاندان شما طلاق بگیرند تا 24 ساعت اجازه ازدواج مجدد را ندارند.

بازگشت به بالا