Kráľovská Dynastia

Dynastia je veľmi dôležitá pre každého veľkého vládcu, pretože sú len 2 možnosti ako získať rytierov – povýšiť ich z dynastie alebo najať v hostinci. V Khan Wars každý vládca začína s 1 synom a 1 dcérou alen pokiaľ sa stanú rytiermi tak sad á od nich požadovať potomok. Keď sa dieťa narodí, vládca musí pár dní čakať kým vyrastie do vhodného veku aby sa mohol stat rytierom.

Informácia o svatbe medzi dvoma hráčmi je v profile hráča. Najdôležitejšia vec je fakt, že znižuje trvanie pochoda o 15% ,pretože nie sú cestovné dávky.

V prípade,že je viac ako 1 svatbu medzi dvoma hráčmi, toto sa nezmení - zostane 15%. Zrušením manželstva pochody začnú fungovať ako predtým.

Ak vyhlásite rozvod pre jedného z vašich rytierov, nebudete mať možnosť vydať sa/oženiť sa istému rytierovi počas ďalších 24 hodín.

Späť na vrchol