چوب بری

چوب بری

برای کارهای ساختمانی به چوب نیاز دارید درست مثل آهن. از توسعه کلبه چوب بر ها اطمینان برقرار کن، در نتیجه شما چوب های بیشتری در ساعت بدست خواهید آورد

حداکثر سطح:30

ساختمان های مورد نیاز:

هیچ

منابع مورد نیاز/زمان:

سطحطلاآهنچوبغذادرآمدزمان
1655535405500:02:33
21038755636000:04:02
313011070806600:05:06
4163138881007200:06:25
52061741111277900:08:05
62602201401608700:10:12
73272771762019600:12:51
841234922225410600:16:11
952044028032011700:20:24
1065555435240313100:25:43
1182669844450814600:32:24
12104088056064016700:40:49
131311110970680718600:51:26
1416521398889101621201:04:49
15208117611121128123601:21:40
16262322191412161426801:42:54
17330527961779203431002:09:40
18416435232242256234902:43:23
19524744402825322939703:25:51
20661155943560406845304:19:23
21833070494485512651505:26:49
221049788825652645959006:51:48
2313226111917121813967508:38:52
24166651410189731025577510:53:46
252099717767113061292188513:43:45
2626457223871424616281101217:17:56
2733336282071795020514116221:47:48
2842003355412261725848133327:27:50
2952924447822849732569152534:36:16
30100000564253590741037172543:36:06

نکته اطلاعات فوق بر اساس دینای 1x می باشد در درنیاهای سریع تر منابع مورد نیاز برای ساخت تغییر نمی کند اما زمان تکمیل فرق می کندبعنوان مثال اگر در یک دنیای 10x بازی میکنید زمانهای جدول فوق را بر 10 تقسیم نمایید منابع مورد نیاز همان است اما تولید هر مرحله را باید در عدد 10 ضرب کنید

بازگشت به بالا