Drevorubači

Stavebné drevo je veľmi dôležitý zdroj v hre, pretože aj na zbrane aj na budovy sa používa drevo. Aby ste získali stavebné drevo, potrebujete drevorubača.

Vbudove drevorubačov je stavebné drevo ťažené aspracovávané podľa potrieb vašej ekonomiky. Rozširovaním drevorubačov zvyšujete ich priestor k dispozícii pre pracovníkov atým aj príjem tohto zdroja.

Maximálna úroveň: 30

Späť na vrchol