Byzantici: Mních

Informácia

Každý Mních pridáva 0,1% k schopnosti Vzdelanie. Bonus sa pripočíta vždy na začiatku bitky podľa toho, koľko Mníchov vstúpili.

Príklad:

Ak na začiatku bitky ste mal 20 Mníchov, pridajú Vám k schopnosti Vzdelanie 20 x 0,1% = 2%.

Mních zvyšuje maximálny bonus, ktorý je možné získať (nad limitom, ktorý dovoľuje schpnosť).

Limit sa zvýši na 30% (35%) a je možné ho dosiahnuť s kombináciou bonusu z schopnosti a jednotky alebo iba prostredníctvom jednotky.

Príklad:

Ak máte schopnosť Vzdelanie na úrovni Pokročilý, pridá sa Vám k Vzdelaniu 10%. Ak máte zároveň aspoň 200 živých Mníchov na začiatku bitky, dajú Vám ďalších 20%. Dosiahnete tak maximálny bonus 30%.

Ak nechcete míňať body schopnosti na schopnosť Vzdelania, je tu ďalšia možnosť. Maximálny bonus môžete dosiahnuť iba prostredníctvom jednotiek. Na dosiahnutie 30% potrebujete aspoň 300 živých Mníchov (300 x 0,1% = 30%).

Počas špeciálnej vylepšenia jednotky sa limit schopnosti Vzdelanie zvýši na 35%.

Majte prosím na pamäti, že bez ohľadu na to, koľko Mníchov bolo na začiatko bitky, nemožno prekročiť maximálnu hranicu 30% (špeciálnym vylepšením Mnícha 35%);

Príklad:

Ak máte na začiatku bitky 1000 živých Mníchov, nebude sa tento bonus vypočítavať ako 1000 x 0,1% = 100%. Bonus sa bude rovnať maximálnu hranicu 30% (špeciálnym vylepšením Mnícha 35%).

Typ jednotky

Unikátna jednotka

Požadované budovy

Cirkev (úroveň 1)

Characteristiky

Dostupná iba pre národ Byzantici.

Získa bonusy zo schopnosti Strelec a Obranca.

markdown="1">Zdroje Zlato:100

Populácia:4

Železo:250

Stavebné drevo:300

Rýchlosť:15

Jedlo:150

Sila a život

Sila proti pechote:300

Sila proti jazdectvu:70

Sila proti strelcom:70

Sila proti budovám:10

Sila proti obliehacím strojom:150

Život:240

Rozsah:4

Späť na vrchol