Slovenci: Monah

Informacija

Svaki monah daje 0.1% na vještini "Naobrazba". Bonus se dodaje na početku svake runde, ovisno o količini monahana koji su ušli u borbu.

Primjer:

Ako na početku prve runde imate 20 monaha, oni će dati bonus: 20 * 0.1 = 2% na vještini "Naobrazba". Osim što daje bonus monahpovećava i maksimalni bonus kojise može dobiti. Taj je bonus veći odmaksimalnogbonusa prikazan utablici s vještinama.Maksimalni bonuspostaje 30% (35%),amožetegaostvaritikombinacijom od bonusa koji se dobiva od vještine "Naobrazba"+ bonus koji se dobiva od jedinica ili samo od bonusa jedinica.

Primjer:

Ako ste razvili"Naobrazbu"do razine "Napredan" to vam donosi 10% na tu vještinu. Ako imate najmanje 200 monaha oni će vam dati dodatnih 20%.Tako ćete dobiti maksimum za tu vještinu - 30%.

Ako ne želite trošiti bodove vještine na "Naobrazbu", maksimalni bonus možete dobiti samo od jedinica. Da bi to napravili morate imati 300 monaha(300* 0.1 = 30%).

Nakon što unaprijedite specijalno unapređenje ove jedinice na limit od ove vještine postaje još veći -35%. Taj limit možete ostvariti na isti način kao što je objašnjeno u gornjem primjeru.

Imajte u vidu da limit od 30% (35%) ne možete premašiti bez obzira na to koliko specijalnih jedinica na početku borbe imate.

Primjer:

Ako na početku borbe imate 1000 monaha bonus koji čete od njih dobiti neče biti 100%(1000 * 0.1 = 100%), a bit će 30% (35% ukoliko je izgrađeno specijalno unapređenje ove jedinice);

Vrsta jedinice: Specijalna jedinica

Potrebne građevine:

1 razina Crkve

Karakteristike: Ovu jedinicu imaju samo slovenci.

Vještine koje utijeću na statistike ove jedinice su Strijelac i Branitelj;

Resursi

Zlato: 100

Populacija: 2

Željezo: 250

Drva: 300

Brzina: 15

Hrana: 150

Snaga i život

Snaga protiv pješadije: 300

Snaga protiv konjice: 70

Snaga protiv srtijelaca: 70

Snaga protiv građevina: 10

Snaga protiv opsadnih strojeva: 150

Život: 240

Domet: 4

Vrati se na vrhu