Preraspodjelite statistike viteza

Ova vam opcija omogućuje da preraspodijelite statistike vašeg viteza. Može se dogoditi da statistike zastare i kada se to desi dobro je da ih preraspodijelite. Da bi preraspodijelili jedan bod statistike morate platiti 10 zlatnika.

Na primjer:

Ako imate 6 bodova statistike za mobilnost, ali ne želite više koristiti prednost koju daje ta opcija, bodove možete prebaciti na snagu vašeg viteza po cijeni od 60 zlatnika.

Važno:

Imajte u vidu da kada koristite tu opciju da će svi bodovi dotične statistike nestati. Na primjer, ako imate 8 bodova za mobilnost i želite ih premjestiti negdje drugdje morate preraspodijeliti sve bodove ne možete preraspodijeliti samo dio tih bodova.

Vrati se na vrhu