Typy motivácie

Motivácia je funkcia,ktorá vám pomáha robit veci rýchlejšie a užitočné.

V Khan Wars môžete rýchlosť svojich pochodov motivovať.Tiež redukovanie lojality. Každá z týchto funkcí vám dáva prednosť a vám pomáha počas bitky.

UPOZORNENIE: Vrátenie motívovaných pochodov dá vám naspäť 90% z mincí.

Vrátenie Motivácie vám dá naspäť :

 • V prípade, že sa pochod vracia z prvých 10% vzdialenosti, hráč získa späť 90% mincí;

 • V prípade, že sa pochod vracia z 11-20% vzdialenosti, hráč dostane späť 80% mincí;

 • V prípade, že sa pochod vracia z 21-30% vzdialenosti, hráč dostane späť 70% mincí;

 • V prípade, že sa pochod vracia z 31-40% vzdialenosti, hráč dostane späť 60% mincí;

 • V prípade, že sa pochod vracia z 41-50% vzdialenosti, hráč dostane späť 50% mincí;

 • V prípade, že sa pochod vracia z 51-60% vzdialenosti, hráč dostane späť 40% mincí;

 • V prípade, že sa pochod vracia z 61-70% vzdialenosti, hráč dostane späť 30% mincí;

 • V prípade, že sa pochod vracia z 71-80% vzdialenosti, hráč dostane späť 20% mincí;

 • V prípade, že sa pochod vracia z 81-90% vzdialenosti, hráč dostane späť 10% mincí;

 • Po prejdení 90% vzdialenosti hráč, ak dá vrátiť pochod, nedostane mince späť.

1.Motivácia rýchlosti pochody:

Zvyšuje rýchlosť vašej armády a znižuje potrebný čas na dosiahnutie cieľa. Motivácia rýchlosti môžete používať pre tieto pochody: Útok,Špionáž,Prenos,Podpora a Obchodné pochody. Maximálna motivácia rýchlosti závisí od vzdialenosti cieľa.

 • V prípade,že štandartný čas na pochod je menej ako 30 minúť,môžete motivovať vaše vojsko,aby zdvihnulo sa 20%rýchlejšie.

 • V prípade,že štandartný čas na pochod je viac ako 30 minúť,môžete motivovať vaše vojsko,aby zdvihnulo sa 50%rýchlejšie.

UPOZORNENIE: Motivácia rýchlosti neovplyvní vrátenia Viac-cieľového pochodu ( z posledného cieľa do domáceho hradu alebo z momentu, keď hráč ručne vráti ten pochod naspäť do domáceho hradu).

2.Motivácia zmenšovania lojality

 • 20 mincí -maximálne zmenšovanie lojality útokom zvyšuje z 2000 do 2300.Každý šľachtic zmenšuje z 300 do 650 lojalít.

 • 50 mincí -maximálne zmenšovanie lojality útokom zvyšuje z 2000 do 2600.Každý šľachtic zmenšuje z 350 do 700 lojalít.

 • 70 mincí -maximálne zmenšovanie lojality útokom zvyšuje z 2000 do 3000.Každý šľachtic zmenšuje z 400 do 800 lojalít.

UPOZORNENIE: Aj keď motivujete pochod s 70 mincí,váš Šľachtic môže zmenšovať 450 lojalít každého.Toto sa môže stať tiež nemotivovanými pochodmi.

Jedna istá vec je,že neklesne menej ako 400 lojalít,ktoré je 100 viac ako minimum nemotivovaných útokov.

Späť na vrchol