انواع تحریک

نگاهی کلی تحریک

تحریک گزینه ای قابل پرداخت است که به شما امکان افزایش سرعت و یا کارآیی یگان ها را می دهد.

در جنگ خان ها می توانید سرعت مارشها , شانس خراب کردن ساختمان ها با ماشین های محاصره , کم کردن وفاداری ,پاکسازی و افزایش وزن حمل یگان های ارتش خود را افزایش دهید. تمامی این گزینه ها می توانند به شما برتری هایی نسبت به دشمنانتان داده و در نبردها کمکتان کنند.

تحریک سرعت می تواند در مارشهای حمله, جاسوسی , انتقال ارتش , حمایت و مارشهای تجاری کمک کنند. شما می توانید در یک مارش از پند نوع تحریک استفاده نمایید ولی نباید مقدار سکه هزینه شده بالای 150 باشد

لغو کردن مارش تحریک شده:

بازگشت زدن یک مارش تحریک شده 90% سکه هایی که برای تحریک خرج کرده اید به شما برگردانده خواهد شد. مگر در مواقع خاص:

 • اگر مارش کمتر از 10% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 90% از سکه های خود را ;
 • اگر مارش بین 11% تا 20% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 80% از سکه های خود را باز پس می گیرد;
 • اگر مارش بین 21% تا 30% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 70% از سکه های خود را باز پس می گیرد;
 • اگر مارش بین 31% تا 40% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 60% از سکه های خود را باز پس می گیرد;
 • اگر مارش بین 41% تا 50% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 50% از سکه های خود را باز پس می گیرد;
 • اگر مارش بین 51% تا 60% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 40% از سکه های خود را باز پس می گیرد;
 • اگر مارش بین 61% تا 70% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 30% از سکه های خود را باز پس می گیرد;
 • اگر مارش بین 71% تا 80% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 20% از سکه های خود را باز پس می گیرد;
 • اگر مارش بین 81% تا 90% از مسیر خود را طی کرده باشد, بازیکن 10% از سکه های خود را باز پس می گیرد;
 • چنانچه مارش بیش از 90% از مسیر خود را طی کرده باشد, شما هیچ سکه ای پس نمی گیرید;

تحریک سرعت مارش

 • چنانچه سرعت استاندارد مارش شما کمتر از 30 دقیقه باشد می توانید آن را تا 20% سریع تر کنید.
 • چنانچه سرعت استاندارد مارش شما بیشتر از 30 دقیقه باشد می توانید آن را تا 50 درصد سریعتر کنید.

مهم تحریک سرعت در برگشت مارشهای چند گانه اثری ندارد یعنی ارتش شما از آخرین مقصد با سرعتی بدون تحریک به قلعه مبدا برمیگردد تحریک ماشین های محاصره با استفاده از این تحریک شانس پایین آوردن یک سطح ساختمان دشمن را بالا می برید بیاد داشته باشید ساختمانهای با سطح 1-2-3 و در حال ارتقاء تخریب نمی شوند حداکثر ساختمانی که در یک نبرد خراب می شود یک است محاسبه درصد شانس تخریب از طریق جمع شانس همه ماشینهای محاصره بدست می آید در این گزینه شما سه انتخاب دارید :20 سکه:0.07 برای منجنیق قلعه گش0.05 برای منجنیق0.06 برای برج محاصره50 سکه:0.10 برای منجنیق قلعه کش0.07 برای منجنیق0.07 برای برج محاصره70 سکه:0.14 برای منجنیق قلعه کش0.09 برای منجنیق0.08 برای برج محاصره

مهم : حداکثر شانس تخریب با تحریک افزایش پیدا نمی کند

تحریک کم کردن وفاداری

 • 20 سکه- حداکثر سطح کم کردن وفاداری توسط نجیب زاده ها از 2000 به 2300 افزایش میابد. هر نجیب زاده بین 300 تا 650 وفاداری کم می کنند
 • 50 سکه- حداکثر سطح کم کردن وفاداری توسط نجیب زاده ها از 2000 به 2600 افزایش میابد. هر نجیب زاده بین 350 تا 700 وفاداری کم می کنند
 • 70 سکه- حداکثر سطح کم کردن وفاداری توسط نجیب زاده ها از 2000 به 3000 افزایش میابد. هر نجیب زاده بین 400 تا 800 وفاداری کم می کنند

افزایش وزن حمل

 • 20سکه- نیروهایی که در مارش شرکت دارند امکان حمل 20% منابع بیشتر از حالت مارش بدون تحریک را دارند.
 • 50سکه- نیروهایی که در مارش شرکت دارند امکان حمل 50% منابع بیشتر از حالت مارش بدون تحریک را دارند.
 • 70سکه- نیروهایی که در مارش شرکت دارند امکان حمل 70% منابع بیشتر از حالت مارش بدون تحریک را دارند.

تحریک جاسوسی

 • 10 سکه- تعداد جاسوسان شما 10% بیشتر خواهند شد-فقط در همین مارش که ارسال خواهید کرد و در صورت موفقیت تعداد نیروهای در معادن را بدست می آورید
 • 30 سکه- تعداد جاسوسان شما 20% بیشتر خواهند شد-فقط در همین مارش که ارسال خواهید کرد و در صورت موفقیت سطح ارتقاء نیروها را می بینید
 • 50 سکه- تعداد جاسوسان شما 30% بیشتر خواهند شد-فقط در همین مارش که ارسال خواهید کرد و در صورت موفقیت از مهارت های هدف هم مطلع می شوید

مهم: تحریک تعداد جاسوسان در تعداد جاسوسان موجود در قلعه شما تاثیری نخواهد داشت و جاسوسان پس از انجام کار خود در قلعه دشمن به تعداد عادی تقلیل خواهند یافت.

تحریک بازرگانان:

مقدار باری که هر بازرگان می تواند حمل کند را افزایش می دهد10 سکه افزایش 1000 ظرفیت برای هر بازرگان30 سکه افزایش 2000 ظرفیت برای هر بازرگان50 سکه افزایش 4000 ظرفیت برای هر بازرگان تحریک پاکسازی:

می توانید نیروهایی غیر از پیاده نظام پاکسازی کنید سه نوع انتخاب دارید50 سکه پاکسازی ابزار محاصره60 سکه پاکسازی کمانداران70 سکه پاکسازی سواره نظام

بسته به نیروهای باقی مانده در محل پاکسازی درصدی از آنها پاکسازی می شوند تا 2000 تا 100%تا 5000 تا 95%تا 10000 تا 90%تا 20000 تا 85%تا 30000 تا 80%تا 40000 تا 75%تا 50000 تا 70%تا 60000 تا 65%بالای 60000 تا 60%

بازگشت به بالا