Góti

Železo je pre každého vládcu dôležitým stavebným materiálom. Góti získavajú o 10% viac z ich dole, čo im pomáha, prevažne vo fáze hry, kedy je železo najviac potrebné. Dôležitou súčasťou každej armády je pechota. Góti sú schopní vycvičiť ju o 10% rýchlejšie ako ostatné národy.

Ďalej majú bonusy, ktoré sa používajú na zmarenie nepriateľského útoku, ako napríklad o 20% viac miest vo veži a stena, ktorá je o 20% silnejšia. Zvýšená kapacita veže dovoľuje ochrániť viac svojej armády, keď zaútočí; silnejšia stena je ťažšie zničiť a spôsobuje viac škôd nepriateľovi.

Ďalším bonusom, ktorý Góti majú, je vylepšovanie ich jednotiek o 10% lacnejšie (neplatí pri vylepšení Veterána).

Góti sú vynikajúcim národom pre tých, ktorí milujú krásu bitky a zároveň sa orientujú na obranu proti predpokladanému útoku.

Národ má nasledujúce bonusy:

-10% zvýšená produkcia železa;

-10% lacnejšie výcvik pechoty;

-20% zvýšená populácie vo veži;

-10% lacnejšie vylepšenie všetkých jednotiek (vrátane vylepšenia Veterána, ak je platené );

-20% silnejšia stena (zdravie a útok)

Špeciálna jednotka: Huskarle

Špeciálna jednotka Gótov - Huskarle - dáva bonus k zručnosti Obranca .

Späť na vrchol