Srbi

Željezo je jako važan resurs za izgradnju svakog carstva te ga cijeni svaki vladar. Srbi su nacija koja dobiva 10% više željeza iz rudnika i to im jako pomaže u dijelovima igre u kojima je željezo najpotrebnije.Pješadija je jako važan dio vojske svakog vladara. Srbi imaju mogućnost izgrađivanja pješadije 10% jeftinije od ostalih nacija. Srbi također imaju mogućnost neutralizirati napade protivnika na način da imaju 20% više mjesta u kuli te je njihov zid 20% jači od zidove ostalih nacija.Povećan kapacitet kule im omogućava da sakrivaju više vojske te je na taj način mogu sačuvati za kontranapad.Jaki je zid teško uništiti te to čini dosta štete protivničkoj vojsci.Još jedan bonus koji srbi imaju je taj da mogu unaprjeđivati svoje jedinice 10% jeftinije (to se ne odnosi na unapređenje – veteran). Ta nacija ima i 10% više mjesta u skladištima što se ne smije podcjenjivati ni u kojem slučaju.Srbi su izvrsna nacija za sve koje vole ljepotu bitke i koji koriste taktiku kontranapada.Ova nacija posjeduje slijedeće bonuse:

  • 10% Povećan prihod željeza;
  • 10% Jeftinije izgradnja pješadije;
  • 10% Povećan kapacitet skladišta;
  • 20% Više slobodne populacije u kuli;
  • 10% Jeftinija unapređenja za sve jedinice (uključujući unapređenje veterana ukoliko se plaća s resursima);
  • 20% Jači zid(život i napad);

Specijalna jedinica: Elitni kopljanik Specijalna jedinica srba je elitni kopljanik – koji daje bonus na vještini "Branitelj” koja je od presudne važnosti za preživljavanje vaše vojske tijekom bitke.

Vrati se na vrhu