Kemp

Hráči majú opciu poslať armádu k pochodu kempu na voľných koordinátach.Aby urobil toto,hráč potrebuje poslať 100 Šermiarov a 50 Kopijníkov,ktorí budú pracovať kempom.Ďalšia armáda môže byť poslaná do útku,špionáži.Hráči budú mať možnosť previesť viac armády do kempu.Do kempu môžete poslať všetky typy pochodov,výnimkou transportu.

Potraviny

Kemp vyžaduje 1 jedlo pre každú obyvateľskú jednotku za hodinu(zdroj musí byť v kempe).V prípade,že nie je dosť jedla,vojaci sa začnú umierať náhodne každé 10 minút s 20%.V prípade,že vojaci nie sú v kempe (na pochode),potraviny pre nich nie sú potrebné.

Trvanie,vrátenie a preľudnenie

Kempy môžu byť vrátené hlavnému hradu v každom čase,aj ak sú hroziace útoky proti nich.Po 120 hodín armáda sa vratí automaticke do hradu domovania.V prípade,že je preľudnenie v hrade,armáda začína umierať.5% z preľudnenia umiera náhodne,tým obyvateľstvo je normálne.Kemping nemôže byť zvratený do hlavného hradu,v prípade,že nie je dosť voľného obyvateľstva v ňom.

Ombedzenia

  • Maximálna vzdialenosť poslaných pochodov z kempov je 5 hodín.
  • Kempy môžu byť napadnuté.
  • Hráč má možnosť ustanoviť 2 kempy v jednom čase.V prípade,že hráč rozvije schopnosti Kempingu,bude mať možnosť ustanoviť do 8 kempov.
  • V prípade,že hrad,z ktorého kemp je poslaný,dosiahne lojality pod 3000,armáda sa hneď vratí.Pochody kempu nemôžu byť poslané z hradov lojalitou,ktorá je menšia ako 3001.
  • Kempy môžu byť preľudnené
  • Hráč nemôže používa režim Dovolenia,kým má pochody alebo kempy.
  • Pochody,ktoré nemôžete poslať z/do kempu:Nemôžete z kempu poslať Stráž,Podporu,Obchodný alebo Viac-cieľový pochod.Hráči nemôžu poslať potraviny alebo iné zdroje do kempov.
  • Hráči nemôžu poslať útoky so Šľachticmi do aktávnych hráčov z kempu.Z kempu môžu poslať útoky so Šľachticmi len proti neaktívnym hráčom a ich hradóm.

Späť na vrchol