Kovačnica

Sada možete imati jače oklope, oštrije oštrice itd. Kovačnica moženadograditi različite vrste jedinica, koje mogu pojačati svoj napad i obranu. Svaka razina kovačnice će skratiti vrijeme potrebno za nadogradnju. Kovačnica ima klizajuću strelicu pomoću koje možete regulirati broj radnika koji su u njoj (morate kliknuti na "Spremi promjene" da bi se promjene spremile). Ako povećavate broj možete završiti nadogradnje brže. Ako ne želite dodatne radnike u kovačnici možete ih ukloniti, ali to će vas koštati mali iznos resursa. Ako imate slobodnu populaciju, a ne možete poslati više radnika u kovačnicu, to znači da zgrada mora biti unaprijeđena na višu razinu da bi koristili radnike.

Konjica :

Svaka razina povećava:

  • Napad protiv sve vrste jedinica: +10%

  • Život: +10%

Opsadni strojevi:

Svaka razina povećava:

  • Napad protiv sve vrste jedinica: +15%

  • Život: +5%

Strijelci:

Svaka razina povećava:

  • Napad protiv sve vrste jedinica: +5%

  • Život: +10%

Pješadija:

Svaka razina povećava:

  • Napad protiv sve vrste jedinica: +10%

  • Život: +10%

Napomena: Nadogradnje u kovačnici mogu biti napravljene na jednakoj razini kovačnice.

Primjer:Ako imate razinu kovačnice 4, možete nadograditi svoje jedinice do razine 4.

Najveća razina: 20

Vrati se na vrhu