Kováčska dielňa

Každá úroveň zvyšuje:

Jazdectvo

  • Útok proti všetkým jednotkám : +10%;
  • Život: +10%.

Obliehacie stroje

  • Útok proti všetkým jednotkám: +15%;
  • Život: +5%

Strelci

  • Útok proti všetkým jednotkám :+5%;
  • Život: +10%

Pechota- Útok proti všetkým jednotkám :+10%; - Život: +10%

Poznámka: Úroveň vylepšenia jednotky, nemôže byť vyšší ako úroveň Kováčskej dielne.

Príklad: V prípade, že máte Kováčsku dielňu na úrovni 4, môžete aktualizovať vaše jednotky do úrovne 4.

Maximálna úroveň: 20

Späť na vrchol