Crnogorci: Bubnjar

Informacija

Bubnjar podiže moral vaše vojske.

Svaki bubnjar daje 0.5% na vještini "Vodstvo". Bonus se dodaje na početku svake runde, ovisno o količini preživjelih Phalangite-a na kraju runde.Primjer:

Ako na početku prve runde imate 10 bubnjara, oni će dati bonus: 10* 0.5 = 5% bonus na vještini "Vodstvo".Ako na početku slijedeče runde od ukupno 10 ostanu samo 6 bubnjara dobit ćete 3% bonusa: 6 * 0.5 = 3%

Osim što daje bonus bubnjar povećava i maksimalni bonus koji se može dobiti. Taj je bonus veći od maksimalnogbonusa prikazan u tablici s vještinama.Maksimalni bonus postaje 36%, amožetega ostvariti kombinacijom od bonusa koji se dobiva od vještine "Vodstvo" + bonus koji se dobiva od jedinica ili samo od bonusa jedinica.

Primjer:

Ako ste razvili"Vodstvo" do razine "Napredan" to vam donosi 20% na tu vještinu. Ako imate najmanje 40 bubjara oni će vam dati dodatnih 20%. Tako ćete dobiti maksimum za tu vještinu - 40%.Ako ne želite trošiti bodove vještine na "Vodstvo", maksimalni bonus možete dobiti samo od jedinica. Da bi to napravili morate imatu 80 bubjara (80 * 0.5 = 40%).Nakon što unaprijedite ovu jedinicu na 3 razinu limit od ove vještine postaje još veći - 40%.

Taj limit možete ostvariti na isti način kao što je objašnjeno u gornjem primjeru.

Imajte u vidu da limit od 40% (45% ukoliko je izgrađenao specijalno unapređenje) ne možete premašiti bez obzira na to koliko specijalnih jedinica na početku borbe imate.

Primjer:

Ako na početku borbe imate 100 bubnjara bonus koji čete od njih dobiti neće biti 50% ( 100 * 0.5 = 50%), a bit će 40% (45% ukoliko je izgrađenao specijalno unapređenje);

Vrsta jedinice: Specijalna jedinica

Potrebne građevine:

  • 1 razina Crkve

Karakteristike: Ovu jedinicu imaju samo crnogorci

Vještine koje utijeću na statistike ove jedinice su Ratnik i Branitelj;

Resursi

Zlato: 350

Populacija: 10

Željezo: 100

Drva: 100

Brzina: 15

Hrana: 200

Snaga i zdravlje

Snaga protiv pješadije: 100

Snaga protiv konjice: 100

Snaga protiv srtijelaca: 100

Snaga protiv građevina: 10

Snaga protiv opsadnih strojeva: 100

Život: 500

Domet: 1

Vrati se na vrhu