Britanovia: Bubeník

Informácia

Bubeníci zvyšujú morálku Vašej armády. Každý Bubeník pridáva 0,5% k schopnosti Vodcovstvo. Bonus sa pripočíta vždy na začiatku kola podľa toho, koľko Bubeníkov prežilo kolo predchádzajúce.

Príklad:

Ak máte na začiatku 1. kola 10 živých Bubeníkov pridajú Vám k schopnosti Vodcovstvo bonus 10 x 0,5% = 5%. Ak 4 z nich v tomto kole zomria, v ďalšom kole Vám pridajú bonus len 3%, pretože 6 x 0,5% = 3%.

Bubeníci zvyšujú maximálny bonus, ktorý je možné získať (nad limitom, ktorý dovoľujú zručnosti).

Limit sa zvýši na 36% a možno ho dosiahnuť kombináciou bonusu zo schopnosti a jednotky alebo iba prostredníctvom jednotky.

Príklad:

Ak máte schopnosť Vodcovstvo na úrovni Pokročilý, pridá sa Vám k vedeniu 20%. Ak máte zároveň aspoň 32 živých bubeníkov, dajú Vám ďalších 16%. Dosiahnete tak maximálneho bonusu 36%. Ak nechcete míňať body schopnosti na schopnosť Vodcovstvo, potom je tu ďalšia možnosť. Maximálny bonus môžete dosiahnuť iba prostredníctvom jednotiek. Na dosiahnutie 36% potrebujete aspoň 72 živých bubeníkov (72 x 0,5% = 36%).

Počas vylepšenia jednotky na 3. úrovni sa limit schopnosti Vodcovstvo zvýši na 40%. Majte prosím na pamäti, že bez ohľadu na to, koľko bubeníkov prežilo predchádzajúce kolo boja, nemožno prekročiť maximálnu hranicu 36% (pri 3. úrovni bubeníka 40%);

Príklad:

Ak máte na začiatku kola 100 živých bubeníkov, nebude sa tento bonus vypočítavať ako 100 x 0,5% = 50%. Bonus sa bude rovnať maximálnu hranicu 36% (pri 3. úrovni bubeníka 40%).

Typ jednotky

Unikátna jednotka

Požadované budovy

Cirkev (1 úroveň)

Characteristiky

Dostupná iba pre národ Britanovia.

Dostáva bonus zo schopnosti Obranca a Vojak.

Zdroje
Zlato:350 Populácia:10
Železo:100 Čas:01:00:00
Stavebné drevo:100 Rýchlosť:15
Jedlo:300 Náklad:200
Sila a život
Sila proti pechote:100
Sila proti jazdectvu:100
Sila proti strelcom:100
Sila proti budovám:10
Sila proti obliehacím strojom:100
Život:500
Rozsah:1

Špeciálne jednotky majú 3 úrovne zlepšenia: obrana,útok a posledné ovplyvňuje špeciálnej schopnosti tejto jednotky.

Cena a bonus:

Úroveň Zlato Železo Drevo Jedlo Čas Bonus
1 30000 15000 15000 20000 10:00:00 50% k útoku
2 37500 18750 18750 25000 15:00:00 50% k životu
3 45000 22500 22500 30000 20:00:00 Vodcovstvo max do 40%

Späť na vrchol