Lomy na mape

Lomy na mape sú miesta, kde sú nahromadené zdroje,armáda alebo Kredity. Zjavia sa na mape a zmiznú, keď sa vyprázdnia. Keď sa objavia, nie sú vlastníctvom nikoho. Stanú sa vlastníctvom ktoréhokoľvek hráča, ktorý na nich úspešne zaútočí. Akonáhle hráč vlastné lom na mape, produkujú sa pre neho suroviny,armáda alebo Kredity. Keď sú zdroje,armáda či Kredity z lomov spotrebované, lom zmizne z mapy. Lomy na mape sa objavia pár dní po začiatku kola.

V chvíli, kedy získate lom na mape, môžete ho ochrániť zaslaním armády alebo podporujúceho pochodu. Nezabudnite, že môžete ochrániť iba svoje vlastné lomy. Ak nepriateľ zničí vašu obranu a / alebo podporu, stane sa vlastníkom loma.

Každý lom má určité množstvo zdrojov alebo kreditov.


Vyprodukované zdroje či kredity v lomóch sa objaví raz za pol hodiny. Kedykoľvek tam sú nejaké zdroje či Kredity,ktoré hráč môže kedykoľvek zobrať do ktoréhokoľvek Hradu. Pamätajte, že lom má skladovaciu kapacitu, a to v množstve trojhodinovej produkcie.

Pamätajte, že keď lom zmení svojho vlastníka, všetky zdroje alebo Kredity na zhromaždenie a čakajúce na prebraní, sú stratené.

Je 5 typov kempov žoldnierov: pre pechotu,pre jazdectvo,pre strelcov,pre obliehacie stroje a pre špeciálne jednotky (iba bez Šľachtica). Každý typ produkuje náhodnu jednotku z jeho kategórie. Napríklad Kemp pechoty produkuje iba Šermiarov na čas a nie všetky typy pechoty.


Je tu obmedzenie v počte lomov na mape, ktoré môže hráč ovládnuť v rovnakom čase. Toto obmedzenie závisí na úrovni Hradné budovy vo všetkých hradoch hráčov. Tu je tabuľka ukazujúcich, koľko lomov každá Hradná budova dovoľuje, v závislosti na úrovni:

Hrad úroveň 1-2: možný 1 lom na mape
Hrad úroveň 3-4: možné 2 lomy na mape
Hrad úroveň 5-6: možné 3 lomy na mape
Hrad úroveň 7-8: možné 4 lomy na mape
Hrad úroveň 9-10: možných 5 lomov na mape

Pamätajte, že ak máte viac ako jeden Hrad, množstvo lomov, ktoré každý z nich umožňuje vlastniť, sa kombinuje a tvorí celkové maximum.

Napríklad: Vlastníte 3 Hrady, jeden na úrovni 2, jeden na úrovni 5 a posledný na úrovni 10. To znamená, že v súlade s tabuľkou uvedenou vyššie, ste schopný vlastniť celkom 1 3 5 = 9 lomov na mape.

Môžete poslať na lomy útoky.

Môžete tiež poslať podporujúci pochody na ich ochranu.

Lomy na mape môžete špehovať.

Späť na vrchol