Rudnici na mapi

Rudnici na mapi su mjesta gdje se nakupljaju resursi i krediti. Oni se pojavljuju na mapi i nestaju kada su potrošeni.Kada se pojave rudnici nisu ničije vlasništvo.Oni postaju vlasništvo bilo kojeg igrača koji napravi uspješan napad na njih.Kada igrač posjeduje rudnik na mapi,dobiva kredite ili resurse.Kada su resursi ili krediti rudnika na mapi potrošeni, oni nestaju s karte. Rudnici se pojavljuju na mapi nekoliko dana nakon što je runda započela.Kada se to dogodi rudnici nisu ničije vlasništvo i igrači ih moraju osvojiti kako bi rudnik posato njihov.

Jednom nakon što se rudnik osvoji možete ga zaštititi prebacivanjem vojske ili slanjem podrške. Zapamtite da možete podržati samo vlastite rudnike. Ako neprijatelj porazi vašu obranu on postaje vlasnik rudnika.

Svaki rudnik ima određenu količinu resursa ili kredita u njemu.Kada god igrač posjeduje rudnik on proizvodi resurse ili kredite u određenom za njega.Svaka jedinica resursa ili kredita koja je proizvedena oduzima se od ukupne sume(iznosa)kredita koji taj rudnik ima.Kada su svi resursi ili krediti u rudniku potrošeni rudnik nestaje, a sva vojska koja je bila u njega vraća se u dvorcu iz kojeg je poslana.

Proizvedeni resursi ili krediti u rudniku pojavljuju se jednom svakih pola sata. Rudnik može pohraniti resurse/kredite koje on proizvede u roku od 3 sata. To znači da ako ne preuzmete nakupljene resurse ili kredite za 3 sata, rudnik će zaustaviti proizvodnju dok se nagomilani resursi ili krediti ne prikupe.

Upamtite da kada rudnik promijeni vlasnika svi nagomilani resursi ili krediti nestaju.

Postoji ograničenje na količinu rudnika na mapi koju igrač može posjedovati na određeno vrijeme.Ovo ograničenje ovisi o razinama dvoraca igrača.

Ovdje je tablica koja pokazuje koliko rudnika svaki dvorac omogućuje,ovisno o njegovoj razini:

  • Razina dvorca: 1-2: 1 rudnik na mapi

  • Razina dvorca: 3-4: 2 rudnika na mapi

  • Razina dvorca: 5-6: 3 rudnika na mapi

  • Razina dvorca: 7-8: 4 rudnika na mapi

  • Razina dvorca: 9-10: 5 rudnika na mapi

Upamtite da ako imate više dvoraca,količina rudnika koju svaki dopušta se zbraja kako bi se dobio ukupan maksimum.

Na primjer: ako posjedujete 3 dvorca, jedan na nivou 2,jedan na nivou 5 i jedan zadnji na nivou 10.To znači da sukladno sa tablicom iznad,ćete imati mogućnosti posjedovati 1 + 3 + 5 = 9 rudnika na mapi ukupno.

Možete poslati napad na rudnike da ih osvojite. Možete slati transfer i podršla marševi kako bi rudnik zaštitili. Rudnici na mapi se mogu špijunirati.

Vrati se na vrhu