Pregled politike

Politike predstavljaju opći stav jednog klana prema drugim. U Khan Warsu, baš kao i u stvarnom svijetu, postoje dvije politike - rat i mir. Dva klana ne mogu biti u ratu i miru u isto vrijeme.

Svaka politika traje 1, 2, 4 ili 8 tjedana, ovisno o članskom deklariranju klanske politike. Kada je na kraju dana postavljena, ne može se mijenjati dok ne istekne vrijeme.

Svaki klan može proglasiti svoju politiku prema bilo kojem drugom klanu.

U infu klana je stranica sa punom informacijom o pilitici klana.

Vrati se na vrhu