Prehľad politiky

Politiky predstavujú všeobecný vzťah jedného klanu voči inému. V Khan Wars, tak ako aj v skutočnom svete, sú dve politiky – vojna a mier. Dva klany nemôžu byť súčasne vo vojne aj v mieri.

Každá politika trvá 1, 2, 4 alebo 8 týždňov v závislosti od účastníka, ktorý vyhlásil politiku klanu. Keď je nastavený konečný deň, nie je možné zmeniť ho do uplynutia príslušného času.

Každý klan môže vyhlásiť svoju politiku voči všetkým ostatným klanom.

Na informačnej stránke klanu je úplná informácia o politikách klanu.

Späť na vrchol