Prehľad bitky

Bitky sú podstatou hry. Všetci hráči budujú bane a farmy, aby získali suroviny, mohli vybudovať kasárne a stajne, kde vytrénujú bojové jednotky, ktoré môžu poslať útočiť na nepriateľov. Všetko smeruje k bitkám.

Bitka sa vždy skladá z dvoch strán – útočník a obranca. Útočník bojuje najskôr udrie na samotného obrancu a ak ho zničí, potom udrie na podporujúcu armádu (ak tam nejaká je). Ak útočník zničí posily, potom ukoristí suroviny z obrancovho hradu.

K tomu, aby sa bitka uskutočnila, útočník musí poslať aspoň jednu bojovú jednotku na útočný pochod na súradnice obrancu. Na druhej strane nie je povinosťou obrancu mať nejaké jednotky. Útočník môže mať štastie a zaútočiť na hrad bez obrany.

Rozdiel v úrovniach

Samozrejme, pokiaľ ide o bitky existujú aj určité obmedzenia. Ide o rozdiel v úrovniach, ak silnejší útočník posiela útok alebo špióna na slabšieho hráča. Rozdiel v úrovniach nesmie byť viac ako určetý rozdiel, aby mohol byť pochod poslaný. Ak je útočník na vyššej úrovni ako obranca (ale rozdiel nie je väčší sko určetý rozdiel), dostáva obranca 5% bonus na jeho schopnosť obrancu na každý rozdiel úrovne.

Bitka

Každá bitka pozostáva z 1 až 12 kôl. V každom kole každá zo skupín na bojovom poli udrie proti nepriateľovi. Na začiatku každého kola sa jednotky útočníka a obrancu rozdelia do skupín podľa ich typu (pechota, strelci, jazda) a v každej zo skupín môže byť rozdielny počet jednotiek rovnakého typu. Kolo sa končí, keď všetky skupiny útočníka a obrancu vykonajú svoj úder.

Bitka sa končí v okamihu, keď jedna strana zabije všetky jednotky druhej strany alebo keď je dosiahnutý maximálny počet kôl.

Po každej bitka nasleduje správa o výsledku. Možné výsledky sú:

• Útočník je víťaz – ak zvíťazí, útočník ukradne niektoré zo surovín dostupnév hrade alebo kempe obrancu.

• Obranca je víťaz – žiadne suroviný nie sú ukoristené ak je útočník zničený.

• Remíza – ak je remíza, žiadne suroviny nie sú ukoristené.

Poznámka: ak obraca zničí útočníka v prvom kole bitky, útočník dostane len správu hovoriacu, že bitka prebehla tak rýchlo, že nezostal nikto, kto by povedal, čo sa stalo. V tomto prípade obranca dostane report, avšak útočník nie.

Priebeh bitky

Ak útočník dosiahne súradnice obrancu a obranca tam má armádu, začne bitka medzi dvoma stranami podľa krokov uvedených nižšie:

• Načítajú sa informácie o armádach hráčov ( typ a počet jednotiek,vylepšení a rozostavenie);

• Použijú sa bonusy zo schopností, rytierov a špeciálnych jednotiek;

• Vypočíta sa útočníková šanca na poškodenie budovy;

• Začne prvé kolo:

o Použijú sa bonusy zo schopností, rytierov a špeciálnych jednotiek;

o Všetky jednotky sa rozdelia do skupín, aby vykonali svoj úder;

o Každá skupina vykoná svoj úder podľa ich poriadku útočenia;

o Použije sa bonus schopnosti šťastie;

o Bonus špeciálnej jednotky Tangra kňaz sa pridá k bonusu schopnoti liečenie a bonusy sa použijú;

o Kolo končí.

• Keď sa skončí kolo, začína nové (s výnimkou, ak jedna zo strán bola zničená alebo sa dosiahol maximálny počet kôl).

• Urobia sa výpočty pre obe strany, koľko jednotiek padlo a prežilo.

• Ak bola podpora a obranca bol zničený, bitka začína od začiatku a podporovateľ zaujme miesto obrancu.

• Ak útočník zvíťazí a sú dostupné suroviny, útočník ich ukoristí.

Poriadok útočenia

Jednotky v bitkách útočia súčasne, avšak nie v presne rovnakú dobu, ale spoločne podľa kategórií. Systém nie je ťažký. Jednotky útočia podľa nesledovného poriadku:

  1. Stroje obliehania

  2. Strelci a hradby

  3. Jazda

  4. Pechota a špeciálne jednotky

  5. Rytieri

Inými slovami, ak máte stroje obliehania, zasiahnu hradby skôr, ako by hradby mohli zaútočiť na iné jednotky vašej armády.

Je tu však jeden háčik – ak umiestnite niektoré z vašich jednotiek mimo dosahu nepriateľov (obvykle) hradieb a v kole stratíte vašu prednú líniu, vaše ďalšie línie sa posunú o jednu líniu vpred a môžu sa dostať do nepriateľského dosahu.

Späť na vrchol