Pregled bitaka

Bitke su srž igre. Svi igrači grade rudnike i farme da bi dobivali resurse, tako da mogu graditi vojarne i staje, gdje će trenirati svoj jedinice koje mogu slati u napad na njihove neprijatelje. Sve se svodi na bitke.

Bitke se uvijek sastoje od dviju strana - napadača i branitelja. Napadač se bori protiv branitelja i ako ga porazi, bori se protiv vojske podržatelja (ako je ima). Ako napadač porazi i pojačanje, onda krade resurse iz braniteljevog dvorca.

Da bi se bitke dogodile napadač mora imati najmanje jednu borbenu jedinicu koju šalje u marš napada na braniteljeve koordinate. S druge strane, nije obavezno da branitelj ima bilo kakve jedinice. Napadač može biti sretan da napada nezaštićen dvorac.

Razlike u razinama:

Naravno, kad su u pitanju bitke postoje neka ograničenja. To se tiče razlika u razinama, kad jači igrač šalje marš napada ili špijuniranja na slabijeg igrača. Razlika u razini ne smije biti više od 7 da bi se marš mogao poslati. Kad je napadač na višoj razini od branitelja (ali razlika može biti 7 ili manje), branitelj dobiva 5% bonusa na njegovi vještinu branitelja za svaku razinu razlike.

Bitka

Svaka bitka se sastoji od 1 do 12 rundi. U svakoj rundi, svaka skupina na bojnom polju daje udarac neprijatelju. Na početku svakog kruga obje i napadačeve i braniteljeve jedinice se dijele u grupe prema svojoj vrsti (pješadija, strijelci, konjica) i u svakoj grupi može biti različit iznos jedinica te vrste. Runda je gotova kada sve skupine napadačeve i braniteljeve vojske zadaju svoj udarac.Bitka je završena, kada jedna strana ubije sve jedinice druge ili kad je postignut maksimalan broj rundi.

Nakon bitke dolazi izvješće u kojem stoji ishod. Mogući ishodi su:

 • Napadač je pobjednik – kada pobjedi, napadač ukrade nešto dostupnih resursa iz braniteljevog dvorca (ili kampa).
 • Branitelj je pobjednik – nema ukradenih resursa kada je napadač poražen.
 • Izjednačeno – nema ukradenih resursa kada je izjednačeno.

Napomena: ako branitelj porazi napadača u prvoj rundi bitke, napadač samo prima poruku da je borba gotova tako brzo da nitko nije ostao ispričati priču. U tom slučaju, branitelj dobiva izvješće, a napadač ne dobiva.

Proces bitke:

Kada napadač dođe na braniteljeve koordinate i branitelj ima vojsku tamo, bitka između dvaju strana počinje i ide sljedećim koracima opisanim u nastavku:- Učitavaju se podaci o igračevoj vojsci (vrsta i broj jedinica, nadogradnja i formacija);

 • Primjenjuju se bonusi od vještina,vitezova i specijalnih jedinica;

 • Izračunavaju se napadačeve šanse za rušenje građevina;

  1. runda počinje:
 • Primjenjuju se bodovi od specijalnih jedinica, vitezova i vještina;

 • Sve jedinice se dijele u skupine da zadaju svoj udarac;

 • Svaka skupina zadaje udarac prema redoslijedu napada;

 • Primjenjuje se bonus od vještine sreća;

 • Bonus od specijalne jedinice tangra svećenika se dodaje bonusu vještine iscjelitelja; bonusi se primjenjuju.

 • Kraj runde;

 • Tada počinje nova runda (osim ako je jedna strana pobijedila ili je postignut maksimalan broj dopuštenih rundi);

 • Računaju se preživjele i ubijene jedinice svake strame;

 • Iznos čišćenja se računa na temelju iznosa umrlih jedinica;

 • Ako postoji podrška,a branitelj je poražen, bitka počinje od početka a podržavatelj zauzima mjesto branitelja.

 • Ako napadač pobjedi i postoje dostupni resursi,on krade resurse .

Redoslijed napada:

Jedinice u bitci napadaju istovremeno, ne baš u isto vrijeme zajedno ali zajedno po kategorijama. Sustav nije težak.

Jedinice napada su posložen sljedećim redoslijedom:

 • Opsadni strojevi

 • Strijelci i zidovi

 • Konjica

 • Pješadija i specijalne jedinice

 • Vitezovi

Drugim riječima, ako imate opsadne strojeve, oni će pogoditi zid prije nego što pokuša napasti bilo koju jedinicu vaše vojske.

Međutim, postoji kvaka - ako stavite neke od vaših jedinica izvan dometa neprijateljskog (običnog) zida, gubite prednju liniju u rundi, vaše druge linije se pomiču za liniju naprijed u ulaze u neprijateljski domet.

Vrati se na vrhu