نگاه کلی به نبردها

مهمترین بخش و قسمت این بازی همان نبرد است . بازیکنان باید با جمه آوری منابع اقدام به ساخت ساختمانهای نطامی نموده و با ساختن ارتشی نیرومند به مقابله با دشمنان خود بپردازند .

یک نبرد همیشه دو طرف دارد یک مدافع و یک مهاجم مهاجم باید ابتدا بر دیوار و سپس با ارتش مدافع مقابله نموده و پس از آن به مقابله با ارتش حمایت کننده احتمالی بپردازد و بعد از آن می تواند منابع موجود در قلعه را غارت نماید.برای شروع نبرد باید مهاجم اقدام به ارسال یک مارش حمله به طرف قلعه مدافع نماید البته برای نبرد واقعی باید مدافع دارای نیرو باشد وگرنه مهاجم با خوش شانسی و بدون درگیری مهمی می تواند منابع داخل قلعه را غارت نماید

تفاوت سطح ها

برای نبرد محدودیت هایی در نظر گرفته شده است بعنوان مثال اختلاف سطح بازیکنان نباید بالا 7 باشد درضمن اگر بازیکن قویتر اقدام به حمله به بازیکنی ضعیف تر نماید و اختلاف سطح آنها 7 یا کمتر باشد برای هر اختلاف سطح 5 درصد به مهارت مدافع بازیکن مورد حمله قرار گرفته اضافه می شود

نبرد

هر نبرد می تواند بین 1 تا 12 راند داشته باشد و نیروهای دو طرف در هر راند به طرف مقابل ضرباتی وارد می نمایند در ابتدای هر راند نیروها بر اساس نوع به دستهای مختلف تبدیل می شوند (پیاده نام - کماندار - سواره نظام ) و به ترتیب به دشمنان ضربه وارد می نمایند و راند با اتمام ضربات کلیه یگان های مدافع و مهاجم تمام می شود.جنگ با اتمام نیروهای یک طرف یا رسیدن به سطح 12 راند متوقف می شوددر پایان نبرد گزارش شکس و پیروزی و همچنین منابع غارت شده و نفرات و منابع قابل پاکسازی گزارش می شودنکته: اگر مدافع بتواند در یک راند نیروهای مهاجم را از بین ببرد مهاجم تنها یم پیام دریافت می کند که کسی باقی نماند تا داستان را بازگو نماید و مدافع یک گزارش می گیرد اما گزارشی برای مهاجم فرستاده نمی شود

روند نبرد

با رسیدن نیروها به قلعه مدافع نبرد اینگونه آغاز می شود :

 • اطلاعاتی در مورد تعداد نیروها ارتقاء و سبک ارتش آنها

 • میزان افزایش های ناشی از مهارت ها یگانهای ویژه و شوالیه

 • شانس مهاجم برای تخریب ساختمان

 • آغاز راند یک

  • میزان افزایش های ناشی از مهارت ها یگانهای ویژه و شوالیه
 • گروه ها به دسته های مختلف تقسیم می شوند

 • هر گروه به بخشی از گروه یا گروه های مقابل ضربه می طند

 • میزان شانس تاثیر می گذارد

 • میزان مهارت طبیب و کشیش تارانگا تاثیر می گذارد

 • راند تمام می شود

 • در صورت ماند نیرو در هر دوطرف و نرسیدن به حد ماکزیمم راند بعد آغاز می شود و دوباره از مرحله آغاز راند گزینه ها تکرار می شود وگرنه نبرد تمام می شود

 • میزان پاکسازی نفرات باقی مانده

 • میزان نفرات قابل پاکسازی و منابع قابل پاکسازی محاسبه می شود

 • در صورت وجود نیروی پشتیبان این نیروها با مهاجم در گی می شوند و نبردی تازه آغاز می شود

 • در صورت پیروزی مهاجم می تواند به مقداری که نفرات باقی مانده ضرفیت دارند از منابع مدافع غارت کند

ترتیب حمله در نبرد

هر نبرد با حمله مهاجم آغاز می شود و ترتیب حمله به صورت ذیل میباشد :

 1. ابزارهای محاصره
 2. کمانداران و دیوار
 3. سواره نظام
 4. پیاده نظام و یگانهای ویژه
 5. شوالیه

بیاد داشته باشید تا دیوار مدافع از بین نرود نیروهای مهاجم نمی توانند به نیروهای مدافع ضربه بزنند

بازگشت به بالا