Ratnik s buzdovanom

Informacija

Ratnik s buzdovanom je dobro balansirana jedinica pješadije. Koristeći svoj buzdovan oni čine veliku štetu protivniku. Ta jedinica zahtjeva balansiranu količinu resursa, a ima dobru nosivost tovara.

Vrsta jedinice: Pješadija

Potrebne građevine

  • 3 razina Vojarne

  • 1 razina Kovačnice

Karakteristike: Imaju je sve nacije

Resursi

Zlato: 45

Populacija: 1

Željezo: 10

Drva: 30

Brzina: 12

Hrana: 50

Snaga i život

Snaga protiv pješadije: 20

Snaga protiv konjice: 60

Snaga protiv strijelaca: 20

Snaga protivgrađevina: 10

Snaga protiv opsadnih strojeva: 70

Život: 60

Domet: 1

Vrati se na vrhu