Streljačka konjica

Informacija

Streljačka konjica je brza konjica koja ima veliki domet i je smrtonosna kako za pješadiju tako i za ostale vrste strijelaca. Ova jedinica dobiva bonus koji i drugi strijelci dobivaju iz kovačnice, a također dobiva bonus od vještine "Strijelac", ali ne i iz vještine "Konjanik". U kombinaciji s konjicom ova je jedinica jako dobra za iznenadne napade. Njezin domet i kapacitet je čine odličnom za krađu resursa.

Vrsta jedinice: Konjica

Potrebne građevine:

  • 15 razina Vjarne

  • 5 razina Radionice

  • 8 razina Staje

Karakteristike: Imaju je sve nacije

Resursi

Zlato: 200

Populacija: 5

Željezo: 300

Drva: 250

Brzina: 6

Hrana:150

Snaga i život

Snaga protiv pješaštva: 180

Snaga protiv konjice: 220

Snaga protiv strijelaca: 200

Snaga protiv građevina: 70

Snaga protiv opsadnih strojeva: 180

Život: 180

Domet: 4

Vrati se na vrhu