Unajmite viteza

Često se događa da nijedan od nasljednika vaše dinastije nije dovojno star kako bi upravljao s vašim dvorcima. U takvim sličajevima možete koristiti konobu. Tamo po cjeni od 200 zlatnika možete unajmiti utreniranog viteza, kojeg možete naznačiti u vašim dvorcima. Vitez koji unajmite biti će na 10-toj razini.

Imajte u vidu da možete odabrati samo takvu vrstu viteza kakvu još uvjek nemate.

Primjer: Ukoliko imate heroja koji je maršal nećete moći unajmiti viteza koji je također maršal.

Vrati se na vrhu