Dvorac

DvoracDvorac je mjesto gdje možete graditi svoje građevine, dobiti i spremati svoje resurse te trenirati i nadograđivati svoje jedinice kako bi formirali snažnu vojsku. To je dom vas i vaših podanika. Bez njega niste khan u potpunosti.Svaki igrač dobiva dvorac odmah nakon registracije. Sami možete odabrati mjesto na mapi ili će vam takvo biti nasumično dodijeljeno. \n\n

Imajte na umu da kako vrijeme prolazi, ćete željeti proširiti svoje snage osvajanjen novih zemalja. U tom slučaju biste trebali znati da je najveći broj dvoraca koje možete imati definiran od razine vaše crkve, ali znajte da ne možete imati više od 11 dvoraca u isto vrijeme. \n\n

Kao što već znate dvorac može biti osvojen. Osvajanje je najbolji način da steknete novi, razvijeni dvorac i iskoristiti prednosti koje će vam on dati. Dvorci također mogu biti napušteni od njihovih vlasnika kada im više ne trebaju.Možete proglasiti jedan od vaših dvoraca glavnim. \n\n

Da biste se prebacivali između dvoraca koristite padajući izbornik na vrhu lijevo, gdje su prikazani trenutno aktivno ime dvorca, njegove koordinate i lojalnost.

Vrati se na vrhu