Osvajanje

Osvajanje je način na koji možete dobiti drugi dvorac. Prvi korak koji treba poduzeti kako bi osvojili dvorac je poslati svoju vojsku (s ukljucenim plemićima) na marš napada na odabrane koordinate.Osvajanje dvorca je moguće samo kad napadač ispuni sljedeće uvjete:

  • Napadač mora biti pobjednik u bitci;

  • Napadač mora imati živog pemića nakon bitke;

  • Napadač mora smanjiti lojalnost branitelja na 0.

  • Razina crkve mora dozvoljavati da igeač ima više dvoraca.

Imajte na umu da ako je vaš cilj proglašen kao glavni ili je to jedini dvorac kojeg igrač posjeduje, nećete ga moći osvojiti. Stoga budite oprezni kada šaljete svoje plemiće u bitke i zaštitie sebe od gubitaka za ništa.Kada uspijete osvojiti dvorac, njegova lojalnost postaje 3000 i svi ostali marševi na putu prema njega se automatski vračaju.

Vrati se na vrhu