Povratite vojsku

Imate mogućnost da povratite vojsku koju ste izgubili u zadnjih 48 sati prilikom obrane. To je moguče zahvaljujući dvorca preko kojeg možete povratiti dio izgubljene vojske.

Imajte u vidu da ovo je jedina opcija koja se može koristiti kada se igra s tresursima, zlatnicima ili zvijezdicama (cijena u resursima je dvostruko veća od resursa koje su vam potrebni da izgradite tu vrstu jedinice)

Razina igračaCijena zlatnikaCijena zvijezdicaVojska
1-6 duplo resursa25 zlatnika4 zvijezdica80% (do 400 populacije)
7-12 duplo resursa50 zlatnika8 zvijezdica70% (do 1000 populacije)
13-18 duplo resursa100 zlatnika17 zvijezdica60% (do 2000 populacije)
19-36 duplo resursa200 zlatnika35 zvijezdica 50% (do 4500 populacije)

Imajte u vidu da ako želite vratiti vojsku prvo je morate izgubiti tijekom bitke kao branitelj. Sve podatke o gubicima se gube ako se dvorac preuzme ili ako se ova opcija iskoristi.

Vrati se na vrhu