Konjanik

Konjica je tenk srednjeg vijeka. Njezin osnovni cilj je pobijediti pješaštvo što je brže moguće i tada poklati strijelce koji ubijaju vašu vojsku. Shvativši da konjica je najvažnija jedinica na vojnom polju, vaš vitez započinje reorganizaciju svoje borbene taktike i strategije dajući konijici više prostora za napredovanje i za činjene više štete.Ova vještina daje bonus na napad vaše konjice.

Kako bonus zapravo radi: Određeni postotak se dodaje u statistikama svih jedinica konjice. Specijalna jedinica bosanaca - elitni konjanik također dobiva bonus od ove vještine.

Na primjer, osnovna statistika za napad lake konjice protiv pješadije je 180. Ako ste razvili ovu vještinu do razine Master, ta će se statistika povećati za 40% i bit će ukupno 252 (180 + 40%*18 = 252).Isto vrijedi i za sve ostale vrste napada za svaku jedinicu.

  • Početnik: 10%

  • Napredan: 25%

  • Master: 40%

Vrati se na vrhu